Analiza raportów rocznych spółek publicznych
dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków

PARTNER KONFERENCJI


Miejsze: Warszawa / Termin: 2.03.2018 r.
CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom zasad prawidłowej analizy sprawozdań z działalności   z uwzględnieniem specyfiki różnych branż oraz sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw  za rok 2017 i I kwartał 2018. Swoja wiedza podzielą się z Państwem wybitni eksperci z wieloletnim doświadczeniem analitycznym polskiego  i międzynarodowego rynku kapitałowego,  audytorzy reprezentujący największe korporacje biegłych rewidentów, uczestniczący w pracach kapituły konkursu The Best Annual Report.

GRUPA DOCELOWA
Konferencja adresowana jest do analityków, przygotowujących rekomendacje dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz dziennikarzy ekonomicznych, opracowujących komunikaty prasowe i komentarze, dotyczące oceny wyników finansowych spółek publicznych po publikacji raportów okresowych i bieżących. Mogą w niej również uczestniczyć przedstawiciele relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, controllingu i finansów spółek publicznych, pracownicy agencji PR, autoryzowani doradcy, doradcy inwestycyjni i inni zainteresowani tematem.

PROGRAM

9:00

       Rozpoczęcie konferencji

9:00 – 9:45

       I. Istotne wskaźniki finansowe i ich źródła. Metodologia stosowana przez S&P Global Ratings w procesie przyznawania ocen ratingowych.

9: 45 – 11:15

  1. Analiza sprawozdań z działalności – praktyczne przykłady przygotowania rekomendacji dla inwestorów w następujących branżach:   
  • Banki i instytucje finansowe,
  • Paliwa, energetyka, chemia,
  • Górnictwo, wydobycie,
  • Innych

    III. Analiza sprawozdań z działalności – praktyczne przykłady przygotowania komunikatów prasowych przez dziennikarzy ekonomicznych.

11:15 – 11:30

 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

     IV. Analiza sprawozdań finansowych instytucji sektora niefinansowego w kontekście    wyników za rok 2017 oraz wchodzących od 2018 roku zmian standardów MSSF.

13:00 – 13:45

    Przerwa na lunch

13:45 – 15:15

   V. Analiza sprawozdań finansowych banków i instytucji finansowych  vs prezentacje   wyników za rok 2017 oraz za I kwartał 2018 z uwzględnieniem zmian w MSSF/MSR.

15:15

Zakończenie konferencji


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • dla grupy docelowej (analitycy i dziennikarze ekonomiczni) bezpłatnie,
  • dla pozostałych zainteresowanych 500 zł netto + 23 % VAT/os.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

UWAGA!
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 23 lutego 2018 roku.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin
Konferencja odbywać się będzie 2.03.2018 r.,
GPW w Warszawie S.A.  (ul. Książęca 4, Warszawa) w godzinach: 9.00 – 15.15.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie  będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót