B+R dofinansowanie rozwoju i innowacji
- Fundusze UE, Horyzont 2020, Corporate Venture Capital (PFR - NCBR CVC, PFR Otwarte Innowacje), Grant Rządowy

– identyfikacja obszarów innowacyjnych,
– ulgi podatkowe w tym ulga na B+R i inne instrumenty,
–  matryca form wsparcia działalności innowacyjnej
Termin: 22.03.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami dofinansowania rozwoju i wdrożenia innowacji  w dużych przedsiębiorstwach. Szczegółowo zostanie omówione m.in.: identyfikacja obszarów innowacyjnych, finansowanie rozwoju  i wdrożeń innowacji: Fundusze UE, Horyzont 2020, Corporate Venture Capital, Ulga na B+R, ulgi podatkowe i inne instrumenty, matryca form wsparcia działalności innowacyjnej

GRUPA DOCELOWA
.Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów handlowych głównych księgowych oraz pracowników księgowości, dyrektorów i pracowników departamentów innowacji i rozwoju biznesu, pozyskiwania dofinansowania oraz wszystkich zainteresowanych tematem  rozwoju i wdrażania innowacji  w dużych przedsiębiorstwach

PROGRAM
 1. Fazy rozwoju innowacji – od pomysłu do fazy dojrzałości produktu

 2. Identyfikacja obszarów innowacyjnych:
  a) audyt IP,
  b) analiza trendów technologicznych (narzędzia),
  c) benchmarking konkurencji,
  d) agendy badawcze – tworzenie i egzekwowanie,
  e) innowacje pracownicze,
  f) innowacje od Start-upów.

FINANSOWANIE ROZWOJU INNOWACJI:
 1. Fundusze UE wspierające projekty badawczo-rozwojowe:
  a) wsparcie indywidualnych projektów B+R,
  b) wsparcie konsorcyjnych projektów B+R,
  c) różnice pomiędzy programami ogólnokrajowymi i regionalnymi,
 d) bony na Innowacje.
 2. Fundusze UE wspierające tworzenie infrastruktury badawczej:
  a) wsparcie na poziomie ogólnokrajowym,
  b) wsparcie na poziomie regionalnym.

 3. Wsparcie ogólnoeuropejskie – Horyzont 2020.

 4. Corporate Venture Capital:
  a) PFR - NCBR CVC – wsparcie branżowych start-up’ów,    
  b) PFR Otwarte Innowacje - wsparcie na etapie akceleracji technologicznej.

 5. Ulga na B+R – podwajamy koszty prac B+R.

FINANSOWANIE WDROŻEŃ INNOWACJI:
 1.Grant Rządowy – założenia nowej edycji programu.
ULGI PODATKOWE I INNE INSTRUMENTY
 2. Koszty uzyskania przychodu – 50% dla badaczy.

 3. Specjalne Strefy Ekonomiczne – zwolnienie z CIT.

 4. Centra Badawczo-Rozwojowe – dodatkowe profity.

PODSUMOWANIE
 1. Matryca form wsparcia działalności innowacyjnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 850 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  790 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 9 marca 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 750 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót