Galeria

IV Spotkanie Accountancy & Taxes Master Club - 29.11.2006

The Best Annual Report 2005 - pierwszy raport roczny wg MSSF/MSR - 20.10.2006

III Spotkanie Accountancy & Taxes Master Club - 20.04.2006

II Spotkanie Accountancy & Taxes Master Club - 15.02.2006

Kongres - Podatki dla dużych firm - 15-16.02.2006

II Ogólnopolski Kongres MSR – 23.11.2005

Spotkanie Inauguracyjne Accountancy & Taxes Master Club – 23.11.2005

Wpływ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na polski sektor bankowy w aspekcie pierwszych raportów skierowanych do KPWiG - 15-16.09.2005

Ustawa o obrocie publicznym 15.09.2005

Wpływ MSR na wyniki finansowe spółek giełdowych - 16.06.2005