KURS AKADEMIA sprzedaży usług - 42 h

TERMINY ZAJĘĆ:
05.03.2018r.
07.03.2018r.
09.03.2018r.
12.03.2018r.
14.03.2018r.
16.03.2018r.
19.03.2018r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
• rozwoju komunikacyjno- sprzedażowego na bazie osobowości stron,
• rozpoznawania preferencji komunikacyjnych klientów,
• sprzedaży usług i rozwiązań w oparciu o analizę potrzeb klienta,
• prowadzenia efektywnych negocjacji sprzedażowych oraz nabycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
• przejawów postawy proaktywnej w pracy,
• mocnych stron jako sprzedawcy i obszarów do rozwoju,
• zasad prowadzenia komunikacji sprzedażowej gwarantującej sukces sprzedażowy,
• perswazji psychologicznej,
• znajomości narzędzi sprzyjających  pozyskaniu  nowych, kluczowych klientów,
• metod rozszerzenia współpracy z kluczowymi klientami,
• rozwoju postawy asertywnej u siebie i zasad komunikacji asertywnej z klientami.
I przede wszystkim zwiększenie efektywności sprzedażowej pracowników.

GRUPA DOCELOWA
Menedżerowie sprzedaży, sprzedawcy, handlowcy, przedstawiciele handlowi, telemarketerzy i pracownicy biura obsługi klienta.


PROGRAM KURSU
I DZIEŃ
1.    Nowoczesna obsługa klienta: (1,5 godz.)
•    znaczenie profesjonalnej obsługi klienta (burza mózgów połączona z autorefleksją w oparciu o własne przykłady i odwołanie się do specyfiki swojego stanowiska pracy)
•    korzyści z dobrej obsługi klienta (podsumowanie ukierunkowane na wskazanie, że jedynym źródłem zysku firmy są pieniądze płacone przez naszych klientów, prezentacja w PPT)
•    budowanie długofalowych relacji - zbiór dobrych praktyk, odwołanie do właściwych stron w podręczniku.
•    czego oczekują klienci? – burza mózgów co możemy zrobić więcej, ponieważ jedną z rzeczy jest rozwój naszych kompetencji, dlatego przechodzimy do dalszego szkolenia
2.    Typologia klientów i sposoby postępowania. (1,5 godz.)
•    odwołując się do modelu behawioralnego junga, zwanego analiza kolorystyczną powiemy o 4 typach klientów (dominujący, towarzyski, przyjacielski i analityczny).
•    podczas tej sesji przeprowadzimy mini wykład następnie, uczestnicy podzieleni na grupy określą mocne i słabe strony każdego z typów.
•    spróbujemy dopasować siebie do każdego z typów. zostanie poprowadzony mini wykład o każdym z typów klienta podsumowujący ustalenia
3.    Etapy obsługi klienta:  (1,5 godz.)
•    pierwszy kontakt z klientem - jak wykorzystać efekt pierwszego wrażenia,
•    rozmowa - jak stworzyć dobry klimat w relacjach z klientem,
•    wygrywająca argumentacja - jak skutecznie przekonać klienta,
•    finalizowanie rozmowy - jak pozostawić ostatnie dobre wrażenie
Burza mózgów o efekcie pierwszego wrażenia co wpływa na nasz odbiór, połączona z dyskusją moderowaną. Prezentacja ze struktura rozmowy z klientem. W parach ćwiczenie poszczególnych etapów rozmowy z klientem (scenki). Mini wykład i dyskusja z prośbą o podawanie przykładów jak te standardy są aktualnie realizowane
4.    Komunikacja w obsłudze klienta: (1,5 godz.)
•    schemat komunikacji,
•    bariery komunikacyjne,
•    zasady aktywnego słuchania.
Ćwiczenie komunikacyjne typu (komunikacja jednostronna) angażujące wszystkich uczestników. Mini wykład z prezentacja w PPT, następnie zastosowanie technik podczas scenek.

II DZIEŃ
1.    Proces obsługi klienta: (1,5 godz.)
•    określanie wartości dla klienta - techniki diagnozy interesów, potrzeb i motywacji klienta
•    czynniki wpływające na diagnozowanie potrzeb klienta w jak najkrótszym czasie
•    budowanie atmosfery zaufania połączonej z diagnozą potrzeb
•    trafność pytań
•    umiejętność budowania wiarygodności w relacji z klientem
•    skuteczna praca z obiekcjami
•    wzbudzanie potrzeb, gdy są nieuświadomione
•    trafne zdiagnozowanie realnej sytuacji klienta
•    znajomość wizji przyszłości klienta i przełożenie jej na potrzebę rozwoju usługi
ćwiczenie komunikacyjne mini wykład i dyskusja

2.    Prezentacja rozwiązań: (1,5 godz.)

•    proces prezentacji – kontakt osobisty
•    język korzyści – efektywna prezentacja oparta na potrzebach klienta
•    dopasowanie i prezentacja oferty – prezentowanie korzyści, które kupuje klient
•    skupienie uwagi klienta na korzyściach
•    podsumowanie, zamknięcie.
Mini wykład i Ćwiczenie komunikacyjne oraz scenki

3.    Techniki sprzedaży (1,5 godz.)

•    cecha - zaleta – korzyść,
•    technika pozornego wyboru, zły i dobry policjant,
•    zasada kontrastu,
•    reguła wyobraźni

4.    Prowadzenie negocjacji handlowych (1,5 godz.)

•    pozytywne nastawienie,
•    zdecydowanie,
•    pewność siebie i odwaga,
•    umiejętność słuchania,
•    zdolność empatii,
•    panowanie nad emocjami,
•    dyplomacja,
•    elastyczność i zdolność do kompromisu ,
•    dobre przygotowanie,
•    komunikacja niewerbalna,
•    trudny rozmówca,
•    kiedy nie przystępować do rozmów biznesowych,
•    sposób na agresywnego partnera handlowego

III DZIEŃ
1.    Radzenie sobie z zastrzeżeniami(1godz.)
•    sposoby radzenia sobie z oporem nabywcy:
•    testowanie, izolowanie
•    ograniczanie ilości obiekcji
•    symulacje sytuacji zawodowych

2.    Techniki argumentacji i zamykania dyskusji (1godz.)
•    techniki argumentacji– symulacje sytuacji zawodowych
•    reguła wzajemności
•    wzajemność ustępstw
•    reguła zaangażowania i konsekwencji
•    zamykanie alternatywą
•    metoda bilansowa
•    zamykanie przez podsumowanie
•    seria kolejnych potwierdzeń
•    konsolidacja, obsługa po sprzedaży

3.    Obsługa po-sprzedażowa (1godz.)
•    jak dbać o klienta po sprzedaży
•    crm
•    budowanie relacji
•    badanie satysfakcji
Mini wykład i Ćwiczenie komunikacyjne oraz scenki

4.    Podstawy negocjacji(1,5 godz.)
•    paradygmat „wygrany-wygrany”
•    płaszczyzny racjonalna i emocjonalna, organizacyjna i osobista
•    czynniki zewnętrzne i wewnętrzne warunkujące negocjatora
•    cechy dobrego negocjatora
•    style negocjatora – test autoanalizy
•    ćwiczenia – scenki negocjacyjne w różnych stylach

5.    Efektywne planowanie negocjacji(1,5 godz.)
•    jakich informacji potrzebujemy
•    zdobywanie informacji o drugiej stronie
•    identyfikacja potrzeb własnych i zrozumienie drugiej strony
•    sformułowanie problemów
•    konstruowanie arkusza negocjacyjnego – przygotowanie negocjacji
•    identyfikacja zmiennych negocjacyjnych
•    priorytety zmiennych z punktu widzenia obu stron
•    dążenie do rozwiązań satysfakcjonujących obie strony
•    konstruowanie arkusza negocjacyjnego – przygotowanie zmiennych
•    Mini wykład i Ćwiczenie komunikacyjne oraz scenki

IV DZIEŃ
1.    Rola „reklamacji” w firmie(1godz.)
•    rola obsługi reklamacji w zdobywaniu lojalności klienta
•    czym jest reklamacja dla firmy?
•    dlaczego nie lubimy reklamacji?
•    analiza typowych modeli i form obsługi reklamacji

2.    Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem, reklamacje (2 godz.)
•    zastrzeżenia klienta
•    krytyka ze strony klienta
-     uprzedzanie krytyki
        -     odpowiadanie na krytykę ze strony klienta
•    reakcje na zachowania agresywne – sytuacje konfliktowe
-     źródła konfliktów z klientami
-     dynamika konfliktu
-     style reagowania na konflikt
-     sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
-     dostosowanie swojej postawy do typu klienta
•    Studium autentycznych przypadków z pracy.
Mini wykład i Ćwiczenie komunikacyjne oraz scenki

3.    Pozyskiwanie klientów (1,5 godz.)
•    jak szukać klientów:
•    grupa docelowa,
•    marka,
•    strona www,
•    portfolio,
•    blog,
•    seo,
•    social media,
•    networking,
•    wizytówki,
•    rabaty,
•    profesjonalna praca,
•    polecenia,
•    referencje,

4.    Utrzymywanie kontaktów handlowych (1,5 godz.)
•    rola klienta dla firmy i pracownika  –  aktualne wzywania związane z obsługą klienta,
•    klient chce odejść i co dalej? – powody odejść, psychologia  odejść reklamacyjnych,
•    typologia  klienta chcącego odejść,
•    rozmowa  utrzymaniowa – czyli co zrobić, by klient chciał z nami dalej rozmawiać?
•    budowanie zaufania i tworzenie pozytywnej atmosfery rozmowy – podstawa rozmowy utrzymaniowej,
•    skuteczna  prezentacja oferty utrzymaniowej,
•    negocjacje  utrzymaniowe
Mini wykład i Ćwiczenie komunikacyjne oraz scenki

V DZIEŃ
1.    Telefoniczna Obsługa Klienta Rozmowa telefoniczna  (1,5 godz.)
•    powitanie,
•    ustalenie celu rozmowy i szczegółów pozwalających na przygotowanie i zaprezentowanie rozwiązania,
•    dostrojenie do klienta,
•    kontrola rozmowy,
•    przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań,
•    zasady budowania jasnych i prostych wypowiedzi,
•    odpowiadanie na zastrzeżenia klientów,
•    asertywność podczas rozmowy telefonicznej,
•    podsumowanie i zakończenie rozmowy

2.    Specyfika rozmowy telefonicznej: (1,5 godz.)
•    zasady obowiązujące w rozmowie telefonicznej,
•    znaczenie przygotowania,
•    najczęstsze błędy.
Mini wykład i Ćwiczenie komunikacyjne oraz scenki

3.    Podnoszenie efektywności sprzedaży, (1,5 godz.)
•    istota zarządzania czasem,
•    konstruowanie celów,
•    analiza pożeraczy czasu,
•    planowanie,
•    podejmowanie decyzji,

4.    Marketing i reklama w handlu, (1,5 godz.)
•    reklama dźwignią handlu,
•    historia reklamy
•    do kogo kierowane są reklamy,
•    zalety reklamy,
•    funkcje reklamy,
•    jak często prezentować reklamy,
•    wady reklamy,
•    koszty reklam,
•    gadżety reklamowe
Mini wykład i Ćwiczenie komunikacyjne oraz scenki

VI DZIEŃ
1.    Element administracyjno-biurowy w pracy przedstawiciela handlowego (1 godz.)
•    elementy prawa administracyjnego,
•    czynności biurowe m.in. redagowanie pism, pisanie raportów,
•    technika biurowa- obsługa urządzeń biurowych, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, archiwizacja akt, ochrona danych osobowych,
•    obsługa klienta,
•    organizowanie spotkań z pracownikami i kontrahentami

2.    Wygląd i autoprezentacja (2 godz.)
•    głos
•    twarz
•    kontakt wzrokowy
•    uśmiech ( przez telefon tez)
•    gesty i postawa ciała
•    wygląd zewnętrzny
Mini wykład i Ćwiczenie komunikacyjne oraz scenki

3.    Praca z bazą danych (1,5 godz. )
•    sprzedaż
•    workflow
•    marketing
•    praca grupowa
•    wiedza o klientach
•    obsługa po sprzedaży
•    projekty

4.    Raportowanie z efektów sprzedaży  (1 godz.)
•    tworzenie raportu w excel’u
•    budżet sprzedaży: planowanie rozmiarów i wartości sprzedaży
•    metody budżetowania sprzedaży
•    raportowanie planów sprzedażowych
•    analiza wykonania budżetu sprzedaży

5.    BHP na stanowisku pracy  (0,5 godz.)
•    znajomość obowiązujących instrukcji, procedur, regulaminu pracy,
•    sposób składowania dokumentacji,
•    porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo przedstawiciela handlowego, sprzedawcy
•    wymagania dotyczące przestrzeni stanowiska pracy
•    ergonomia pracy przedstawiciela handlowego w biurze i podczas jazdy samochodem do klienta,
•    stres związany z wykonywanym zawodem,
•    agresja ze strony niezadowolonych klientów
•    hałas,
•    oświetlenie
•    wentylacja,
•    klimatyzacja w środowisku pracy przedstawiciela handlowego,
•    omówienie najczęstszych błędów

VII DZIEŃ
1.    Sprzedaż usług (6 godz.)
•    consulting
•    zarzadzanie ryzykiem
•    ćwiczenia – scenki w różnych stylach
Mini wykład i Ćwiczenie komunikacyjne oraz scenki

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA

  • jednej osoby -  1.500 zł + 23% VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  1.300 zł + 23% VAT/os

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 26 lutego 2018 r . obowiązuje cena promocyjna - 1.400 zł + 23% VAT/os.!

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   10.00 -15.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 19
fax (22) 53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót