MSSF 15 – ujmowanie przychodów w sprawozdaniach finansowych spółek

- model 5-etapowy,
- gwarancje, niezrealizowane prawa Klienta, możliwość zakupienie dodatkowych towarów lub usług, licencje, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, bezzwrotne zaliczki, sprzedaż z opcją odkupu,
- nowy model rozpoznawania przychodów - studium przypadków,
- ujawnienia i prezentacja
Termin: 21.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa
Termin: 26.02.2018 r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie nowych wymogów dotyczących ujmowania przychodów na tle obowiązujących standardów oraz przepisów. Wskazane zostaną kluczowe zagadnienia, które mogą mieć istotny wpływ na proces dostosowywania się do nowych wymogów w branży. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: - model 5-etapowy - identyfikacja umów, zobowiązań, określenie i alokacja ceny transakcji, ujęcie przychodów, gwarancje, niezrealizowane prawa Klienta, możliwość zakupienie dodatkowych towarów lub usług, licencje, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, bezzwrotne zaliczki, sprzedaż z opcją odkupu, praktyczne implikacje nowego modelu rozpoznawania przychodów - studium przypadków, ujawnienia i prezentacja.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do
członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, osób odpowiedzialnych w spółkach za przygotowywanie sprawozdań finansowych, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką nowego MSSF15.

PROGRAM
1. Wprowadzenie.
2. Geneza nowego standardu.
3. Zakres standardu i wyłączenia.
4. Główne założenie modelu „pięciostopniowego”:
 a) identyfikacja umów z klientami,
 b) identyfikacja umownych zobowiązań do wykonania świadczeń,
 c) określenie ceny transakcji,
 d) alokacja ceny transakcji do umownych zobowiązań do realizacji świadczeń,
 e) ujęcie przychodów w chwili wypełnienia zobowiązań przez jednostkę.
5. Modyfikacje kontraktu zgodnie z wytycznymi nowego standardu.
6. Główne różnice pomiędzy nowym modelem a dotychczasowymi wytycznymi w zakresie ujmowania przychodów.
7. Dodatkowe wytyczne MSSF 15 (gwarancje, niezrealizowane prawa Klienta, możliwość zakupienie dodatkowych towarów lub usług, licencje, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, bezzwrotne zaliczki, sprzedaż z opcją odkupu).
8. Praktyczne implikacje nowego modelu rozpoznawania przychodów  - studium przypadków.
9. Ujawnienia i prezentacja.
10. Data wejścia w życie i okres przejściowy.
11. Dyskusja i zakończenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 9 lutego 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast  w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót