MSSF 16 „Leasing” Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF

- rachunkowość u korzystającego – okres leasingu i ewidencja – początkowa oraz bilansowa wycena prawa do użytkowania składnika aktywów, zobowiązania z tytułu leasingu, zmiany warunków umowy,
- ewidencja u finansującego,
- MSSF 16 a rozwiązania ustawy o rachunkowości i przepisy prawa o podatku dochodowymTermin: 15.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia
jest przedstawienie nowego modelu leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: rachunkowość u korzystającego – okres leasingu i ewidencja – początkowa oraz bilansowa wycena prawa do użytkowania składnika aktywów, zobowiązania z tytułu leasingu, zmiany warunków umowy, ewidencja u finansującego, MSSF 16 a rozwiązania ustawy o rachunkowości i przepisy prawa o podatku dochodowym.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, osób odpowiedzialnych  w spółkach za przygotowywanie sprawozdań finansowych, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką nowego MSSF15.

PROGRAM
I. Nowe podejście do rachunkowości leasingu.
 1. Wprowadzenie do problematyki leasingu.
 2. Droga do nowego modelu ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu według MSSF.
 3. Zakres umów leasingu objętych MSSF 16.
 4. Pojęcie leasingu według MSSF 16.
II. Rachunkowość u korzystającego
1. Analiza, czy umowa lub jej elementy mają charakter leasingu
a) wydzielanie odrębnych elementów w umowie leasingu,
b) wyróżnianie elementów umowy o charakterze leasingu i mających inny charakter
2. Ustalenie okresu leasingu.
3. Ewidencja leasingu
  a) początkowa wycena prawa do użytkowania składnika aktywów
  b) początkowa wycena zobowiązania z tytułu leasingu,
  c) bilansowa (późniejsza) wycena prawa do użytkowania składnika aktywów,
  d) bilansowa (późniejsza) wycena zobowiązania z tytułu leasingu
4. Wycena prawa do użytkowania aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu w razie zmiany warunków umowy.
5. Prezentacja umów leasingu w sprawozdaniu finansowym
III. Ewidencja u finansującego.
IV. Wdrożenie MSSF 16.
V. MSSF 16 „Leasing” a rozwiązania ustawy o rachunkowości i przepisy prawa o podatku dochodowym.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 2 czerwca 2018r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy  w godzinach: 10.00 – 16.15.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót