Należności cywilnoprawne i publicznoprawne w 2018 roku

- nowe uchwały
- nowe zasady udzielania ulg
- odpowiedzialność za nieprawidłowe udzielanie ulg

Termin: 24.04.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie nowych zasad udzielania ulg cywilnoprawnych, publicznoprawnych i z urzędu, a także sporządzania nowych uchwał zgodnie art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz odpowiedzialności za nieprawidłowe udzielenie ulgi.

Korzyści
Poznanie zmienionej regulacji prawnej dotyczącej ulg cywilnoprawnych i ulg publicznoprawnych, orzecznictwa
dotyczącego udzielania ulg i poglądów organów kontroli oraz regulacji prawa pomocy publicznej.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla  głównych księgowych, skarbników oraz pracowników służb finansowo-księgowych, służb kontrolnych wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Należności cywilnoprawne – dochody jednostek samorządu terytorialnego.
2. Należności cywilnoprawne np. użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, czynsz, opłata za wodę, należność wynikająca z faktury i inne.
a) Wygasanie zobowiązań cywilnoprawnych.
b) Jak rozliczyć zobowiązanie uregulowane po terminie płatności.
c) Co to jest wykonanie zastępcze i jak z niego korzystać?
d) Jakie i kiedy przyznać ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych?
e) Czy do udzielenia ulgi konieczna jest uchwała rady miasta?
f) W jakim trybie i w jaki sposób wierzyciel może udzielić ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych?
3. Wezwanie do zapłaty, czyli pierwsze kroki, gdy dłużnik nie płaci zobowiązań.
a) Czy zawsze należne są odsetki?
b) Jaki rodzaj odsetek obowiązuje w dochodzeniu należności cywilnoprawnych?
c) Upomnienie czy wezwanie do zapłaty?
d) Czy można pobrać koszty upomnienia?
e) Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?
f) Czy i jakie koszty wezwania wskazywać?
g) Kiedy, w jakim terminie, należy wystawić wezwanie do zapłaty?
4. Egzekucja należności cywilnoprawnych.
a) Postępowanie upominawcze czy nakazowe zmierzające do wyegzekwowania długu.
b) Rola sądu w dochodzeniu należności cywilnoprawnych na rzecz miasta.
c) Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy.
5. Rola komornika sądowego.
a) Kiedy i kto wnioskuje o egzekucję należności cywilnoprawnych?
b) Jakie środki egzekucyjne przysługują w egzekucji komorniczej?
c) Jak przyspieszyć ściąganie długu przez komornika?
d) Jak dłużnik może bronić się przed egzekucją i jak powinien postąpić wierzyciel?
6. Przysługujące środki egzekucyjne. Co wierzyciel powinien o nich wiedzieć i do czego ta wiedza jest potrzebna?
7. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o udzielonych ulgach.
8. Związana z udzielaniem ulg odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181,
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót