Procedury antykorupcyjne w spółce
- praktyczne aspekty wdrożenia Ustawy
o jawności życia publicznego

– kodeks antykorupcyjny przedsiębiorstwa,
– zarządzanie ryzykiem korupcyjnym, procedura dotycząca prezentów i gościnności,
– wewnętrzne procedury informowania o nieprawidłowościach
– wdrożenie ustawy w firmie – plan działania

Termin: 01.06.2018 r. / Miejsce: Katowice
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami antykorupcyjnymi w spółce w aspekcie wdrożenia Ustawy o jawności życia publicznego. Szczegółowo zostaną omówione m.in. kodeks antykorupcyjny przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem korupcyjnym, procedura dotycząca prezentów i gościnności, wewnętrzne procedury informowania o nieprawidłowościach, wdrożenie ustawy w firmie – plan działania.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów,  dyrektorów i pracowników departamentów prawnych i organizacyjno-prawnych, kontroli i audytu, głównych księgowych i pracowników księgowości, radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych przygotowaniem procedur antykorupcyjnych w spółkach  oraz zmianami wprowadzanymi ustawą.

PROGRAM
1. Skutki wdrożenia ustawy dla firmy
a) ochrona sygnalistów,
b) wewnętrzne procedury antykorupcyjne
c) prowadzenie działalności gospodarczej i pełnienie funkcji, a konflikt interesów,
d) składanie, ujawnianie i kontrola oświadczeń majątkowych,
e) sankcje za naruszenie ustawy.

2. Korupcja: prawo i rzeczywistość
a) (anty)korupcja i nadużycia – definicje, regulacje prawne,
b) sprzedajność urzędnicza i przekupstwo,
c) płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
d) zmowy przetargowe jako specyficzny przypadek nadużyć,
e) konflikt interesów w praktyce,
f) sankcje karne i dyscyplinarne.

3. Kodeks antykorupcyjny przedsiębiorstwa
a) rola i zadania poszczególnych podmiotów,
b) zakres dokumentu:
• zakres minimalny,
• zakres standardowy,
• zakres rozszerzony.
c) system upowszechniania kodeksu w firmie.

4. Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
a) identyfikacja ryzyk korupcyjnych,
b) techniki identyfikacji ryzyka,
c) wykaz grup zawodowych zagrożonych korupcją,
d) analiza ryzyka korupcyjnego - prawdopodobieństwo i skutek,
e) określanie reakcji na ryzyko korupcyjne,
f) dokumentacja systemu zarządzania ryzykiem.

5. Procedura dotycząca prezentów i gościnności
a) zakres podmiotowy i przedmiotowy,
b) wymogi minimalne i najlepsze praktyki,
c) najczęstsze błędy.

6.  Sygnalista w firmie
a) analiza nowych rozwiązań prawnych,
b) największe zagrożenia i szanse dla firmy.

7. Wewnętrzne procedury informowania o nieprawidłowościach
a) wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach.
b) system selekcji: incydenty krytyczne i powszechne,
c) ocena informacji o nieprawidłowościach:
• rola kierownictwa i pracowników,
• rola audytu lub kontroli,
d) zgłaszanie nieprawidłowości do organów ścigania.

8. Wykorzystanie dotychczasowych rozwiązań?
a) system kontroli wewnętrznej firmy,
b) ISO 37001,
c) system zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej,
d) PCBC S.A. – KIG: system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

9. Wdrożenie ustawy w firmie - plan działania
a) zadania do wykonania,
b) przypisanie odpowiedzialności w firmie,
c) kalendarz prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 750 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  690 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 13 kwietnia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 650 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót