RODO dla instytucji finansowych

- specyfika rynków finansowych a RODO: linie obrony, wytyczne dla systemów informatycznych,
 ryzyka, kontroli i compliance,
- PIA i DPIA, wymogi dotyczące infrastruktury IT I architektury aplikacji,
- zarzadzanie ryzykiem w obszarze GDPR,
- jak prowadzić audyt zgodności z RODO
Termin: 23.04.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów wdrożenia RODO dla instytucji finansowych. Szczegółowo zostaną przedstawione m.in.: specyfika rynków finansowych a RODO: linie obrony, wytyczne dla systemów informatycznych, ryzyka, kontroli i compliance, PIA i DPIA, wymogi dotyczące infrastruktury IT I architektury aplikacji, zarzadzanie ryzykiem w obszarze GDPR, jak prowadzić audyt zgodności z RODO.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, compliance, audytu, kredytów i ryzyka kredytowego, windykacji, marketingu, tworzenia produktów, reklamacji, administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych), doradców klienta, pracowników działów IT, osób odpowiadających za bezpieczeństwo oraz również również dla wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z danymi osobowymi i pragną na bieżąco zaznajamiać się z obowiązującymi przepisami.

PROGRAM
 1. Kluczowe cechy modelu RODO.
 2. Specyfika rynków finansowych a RODO:
  a) linie obrony,
  b) wytyczne dla systemów informatycznych,
  c) wytyczne dla systemów ryzyka, kontroli i compliance.
 3. Zmiany modelu wynikające z RODO.
 4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – cele zadania funkcje odpowiedzialność.
 5. Ochrona danych osobowych bez rozróżnienia miejsca przetwarzania.
 6. PIA i DPIA.
 7. Informowanie .
 8. Prawo do usunięcia z rejestrów danych i zaprzestanie ich przetwarzania dla obywateli Wspólnoty.
 9. Czym jest profilowanie.
 10. Zgoda – cechy i dokumentowanie.
 11. Wymogi dotyczące infrastruktury IT.
 12. Wymagania dot. architektury aplikacji:
  a) privacy by default,
  b) privacy by design.
 13. Risk based approach for GDPR – wszystko co dotyczy zarządzania ryzykiem w obszarze GDPR.
 14. Rejestr czynności przetwarzania - nowość w RODO.
 15. Podmioty przetwarzające dane osobowe – procesorzy.
 16. Współadministratorzy danych.
 17. Samodzielne zgłaszanie naruszeń / incydentów.
 18. Pozostałe zagadnienia prawno-regulacyjne.
 19. Jak prowadzić audyt zgodności z RODO.
 20. Sankcje za naruszenia RODO.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 13 kwietnia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą 23.04.2018 r. w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót