RODO – zadania i ryzyka dla jednostki

- rejestr czynności przetwarzania - nowość w RODO

- podmioty przetwarzające dane osobowe

- RODO – zarządzanie ryzykiem i zadania audytowe

Termin: 04.04.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podsumowanie najistotniejszych zagadnień związanych z wdrożeniem RODO w jednostce sektora finansów publicznych oraz wskazanie obowiązków audytora wewnętrznego w związku z w/w wdrożeniem.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie następujący zakres:
- ocena PIA i DPIA
- Risk based approach for GDPR
- zagadnienia analizy ryzyka w RODO
- program audytu dla RODO
- jak przygotować moje IT pod RODO
- sankcje za naruszenia RODO

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• wyższej kadry zarządzającej, dyrektorów operacyjnych COO,
• przyszłych Inspektorów Ochrony Danych,
• audytorów,
• osób chcących poznać nowe zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO,
• dyrektorów/kierowników działów IT, informatyków odpowiedzialnych za zabezpieczenie danych,
• osób realizujących usługę outsourcingu IT na rzecz klientów,
• podmioty przetwarzające dane osobowe

PROGRAM SZKOLENIA
1. Kluczowe cechy modelu dotychczasowego.
2. Zmiany modelu wynikające z RODO.
a. Co było do tej pory, co będzie po zmianie.
b. Jakie obowiązki będą nałożone na administratora po wejściu w życie RODO.
c. Skutki zmian dla obszaru IT.
d. Skutki zmian dla innych obszarów przedsiębiorstwa.
e. Skutki dla audytorów wewnętrznych w jednostkach sektora dfin. Publicznych.
3. Osoba Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).
4. Ochrona danych osobowych bez rozróżnienia, gdzie są one przetwarzane.
5. Obowiązek rejestrowania czynności, którymi zostały poddane dane wewnątrz organizacji.
6. Ocena PIA i DPIA.
7. Informowanie rozszerzone - jakie obowiązki niesie.
8. Prawo do usunięcia z rejestrów danych i zaprzestanie ich przetwarzania dla obywateli Wspólnoty.
9. Czym jest profilowanie.
10. Zgoda wyraźna a zgoda pozorna. Uzyskanie zgody.
a. Wymagania dotyczące privacy by default.
b. Wymagania dotyczące privacy by design.
11. Risk based approach for GDPR – wszystko co dotyczy zarządzania ryzykiem w obszarze GDPR.
12. Jak praktycznie realizować nowe obowiązki.
a. Rejestr czynności przetwarzania - nowość w RODO.
b. Podmioty przetwarzające dane osobowe.
c. Współ-administratorzy danych.
13. Zagadnienia analizy ryzyka w RODO.
a. Identyfikacja, szacowanie zabezpieczenie.
b. System zarządzania ryzykiem.
14. Jak przygotować moje IT pod RODO.
a. Zagadnienia audytów systemów informatycznych dla RODO.
b. Samodzielne zgłaszanie naruszeń integralności danych.
15. Pozostałe zagadnienia prawno-regulacyjne.
16. Jak prowadzić audyt zgodności z RODO.
17. Governance-risk-compliance w stosunku do RODO.
18. Program audytu dla RODO.
19. Wykonanie zadania audytowego.
20. Audyty wymagań RODO.
21. Raportowanie zagadnień RODO.
22. Ocena współpracy z organem krajowym.
23. Zarządzanie ryzkiem strony trzeciej.
24. Sankcje za naruszenia RODO.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 9:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót