Savoir Vivre zarządzania obsługą klientów przez sekretariat oraz współpraca z kierownictwem

Termin: 27.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami savoir-vivre obowiązującymi w sekretariacie urzędu, instytucji, jak profesjonalnie podejmować gości w urzędzie, jak prowadzić służbowe rozmowy przez telefon, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach przez telefon oraz z Klientami urzędu.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracowników sekretariatów urzędów i instytucji administracji publiczne, sekretarek lub osób planujących pracę w zawodzie sekretarki, asystentek/asystentów, pracowników biur i recepcji.

PROGRAM
1. Budowa wizerunku i doskonalenie image profesjonalnej asystentki w organizacji
•    budowanie pierwszego wrażenia oraz zasady wywierania wrażenia
•    dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
•    podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety
•    podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny
•    zasady oddziaływania postawą, gestykulacją, mimiką, znaczenie ubioru
•    pożądane cechy asystentki - typ osobowości, charakter, umiejętności...

2.    Sekretariat jako centrum komunikacyjne instytucji
•    efektywna komunikacja wewnętrzna
•    zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem
•    rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura
•    organizacja zebrań, spotkań i konferencji

3.    Skuteczna komunikacja w sekretariacie a osobowość
•    strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
•    analiza własnego stylu komunikacji i pracy w oparciu o założenia Carla G. Junga
•    jak rozpoznawać typy osobowościowe rozmówców i skutecznie się komunikować?

4.    Współpraca z przełożonym, czyli profesjonalizm i wsparcie
•    komunikacja w dziale jako spotkanie dwóch osobowości
•    utrzymanie prawidłowych relacji z szefem
•    polityka prywatności
•    nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny

5.    Obsługa klienta
•    rola indywidualnego podejścia do klienta
•    nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
•    określenie i zrozumienie potrzeb klienta

6.    Etykieta i savoir vivre w pracy asystentki
•    zachowanie się w różnych okolicznościach (zaproszenia, życzenia, upominki)
•    reguły przyjmowania interesantów oraz gości
•    powitanie, przedstawienie, tytułowanie, wymiana wizytówek
•    zasady przyjmowania ważnych gości w firmie
•    obsługa wizyt i delegacji (poczęstunki w organizacji i spotkania poza organizacją)
•    wybór lokalu, dobór menu, napoje, kwiaty, prezenty

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 480 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  450 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 17 lutego 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 439 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Magdalena Rogalska
tel. (22) 464 97 19,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: magdalena.rogalska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót