Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jsfp

Termin: 24.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest:

  • bezpieczeństwo informacji w oparciu o grupy norm ISO 27000,
  • ochrona informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
  • obowiązki administratora danych,
  • odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna za naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowanie jest Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kierowników jsfp, sekretarzy, audytorów wewnętrznych, pracowników komórek audytu i kontroli, pracowników służb finansowych jak również dla wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z informacjami niejawnymi.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Informacja i jej podział ze względu na zawartość.
2. Bezpieczeństwo informacji w oparciu o grupy norm ISO 27000.
3. Informacje niejawne i ich klasyfikacja.
4. Informacje prawnie chronione ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawierających dane osobowe.
5. Informacja jawna a informacja publiczna.
6. Podstawy prawne przetwarzania informacji.
7. Ochrona informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych.
8. Zagrożenia bezpieczeństwa i ich skutki.
9. Obowiązki administratora danych.
10. Obowiązki i zasady dla użytkowników informacji.
11. Dokumentacja bezpieczeństwa.
12. Procedury bezpieczeństwa informacji.
13. Udostępnianie informacji.
14. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna za naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji.
15. Naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji i ich skutki – przykłady zdarzeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest w co najmniej 70%  ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy godzinach: 10:00 – 15:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752, 53-70-181;  
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót