Prawo pracy

Termin: 23.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z zagadnieniami prawa pracy w celu samodzielnego prowadzenia spraw w dziale kadr i płac.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowanie jest dla pracowników biurowych i administracyjnych zatrudnionych w dziale kadr i płac.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy.
2. Ustalenie wymiaru czasu pracy.
3. System czasu pracy.
4. Praca w nadgodzinach.
5. Praca w niedziele i święta.
6. Ruchomy czas pracy, możliwości jego zastosowania.
7. Okresy zaliczone i niezaliczone do czasu pracy.
8. Obowiązki płatnika składek wobec ZUS.
9. Wartościowanie stanowisk.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 290zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 250 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 8:30 – 15:15.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót