COMMON REPORTING STANDARD (CRS) proces wdrożenia w bankach spółdzielczych - praktyczne aspekty

- ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami - zakres implementacji CRS,
specyficzne obowiązki ogólne wynikające z art. 30 ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  
- procesy klasyfikacji i raportowania rachunków indywidualnych i podmiotów – praktyczne zagadnienia ,
- wider approach, zakres zbieranych i raportowanych danych w oświadczeniu

Termin: 28.06.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia
jest  przedstawienie zmian wynikających z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Szczegółowo zostanie przedstawione m.in.: ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami - zakres implementacji CRS,  specyficzne obowiązki ogólne wynikające z art. 30 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. , procesy klasyfikacji i raportowania rachunków indywidualnych i podmiotów – praktyczne zagadnienia, wider approcah, zakres zbieranych i raportowanych danych w oświadczeniu.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych,  głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów podatkowych, prawnych, compliance, controllingu , nadzoru, obsługi klienta banków spółdzielczych i radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem CRS w instytucjach finansowych.

PROGRAM

 1.Cel regulacji CRS.
  a) ewolucja modelu wymiany informacji podatkowych.
  b) założenia do modelu CRS.

 2. Zasady ogólne CRS
  a) obszary regulacji: klasyfikacja i raportowanie,
  b) procedury należytej staranności i zakres obowiązków instytucji finansowych.
  c) ocena poprawności i rzetelności oświadczeń i dowodów w postaci dokumentów.
  d) najważniejsze definicje i ich wpływ na bieżący kształt obowiązków instytucji finansowych.
  e) zmiana okoliczności i wpływ na zasadę raportowania według stanu na koniec roku.

 3. Praktyczne zagadnienia funkcjonowania procesów klasyfikacji i raportowania rachunków indywidualnych (nowych, istniejących), w tym:
 a) zasady agregacji, w tym wykorzystanie wiedzy RM’ów.
 b) przegląd elektroniczny.
 c) dodatkowe wymagania dla rachunków wysokiej wartości.

 4. Praktyczne zagadnienia funkcjonowania procesów klasyfikacji i raportowania rachunków podmiotów (nowych, istniejących), w tym:
  a) możliwości klasyfikacji klientów przez instytucję finansową.
  b) postepowanie z klientami – instytucjami finansowymi.
  c) postepowanie z podmiotami niefinansowymi.
  d) zasada domniemania klienta Pasywnego.   

 5. Specyficzne obowiązki ogólne wynikające z art. 30 ustawy z dnia 9 marca 2017 r.

 6. Praktyczne skutki tzw. wider approach.

 7. Zagadnienie rejestrowania czynności i okresu przechowywania dokumentacji.

 8. Zakres zbieranych i raportowanych danych, w tym rekomendacja kształtu oświadczeń.

 9. Procesy jednorazowe vs. procesy powtarzalne.

 10. Zagadnienia okresu przejściowego.

 11. Wpływ procesów CRS na raportowanie podatkowe i status dewizowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 890 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 790 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 10 czerwca  2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 750 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy  w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót