CENY TRANSFEROWE - ZMIANY W 2017 r. konsekwencje dla sektora energetycznego

– Local File, Master File, CbCR, nowa deklaracja CIT-TP, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji,
– metody szacowania cen transferowych, kontrole
– warsztaty praktyczne z uwzględnieniem specyfiki sektora energetycznego - przykłady

Termin: 15.11.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w obszarze cen transferowych w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przedsiębiorstw z sektora energetycznego.  Zostanie omówione m.in.: Local File, Master File, CbCR, nowa deklaracja CIT-TP, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, metody szacowania cen transferowych, kontrole, warsztaty praktyczne z uwzględnieniem specyfiki sektora energetycznego – przykłady.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, kontrolerów, osób odpowiedzialnych  w spółkach energetycznych i grupach kapitałowych za rozliczanie cen transferowych, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM
 1. Zmiany w cenach transferowych w roku 2017.
 2. Dokumentacja lokalna (Local File) i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji.
  a) zakres dokumentacji,
  b) definicja transakcji,
  c) progi wartościowe transakcji,
  d) kryterium istotności,
  e) uzgodnienie dokumentacji ze sprawozdaniem finansowym,
  f) oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji – skutki praktyczne.
 3. Dokumentacja grupowa (Master File)
  a) zakres informacji ,
  b) podmiot odpowiedzialny.
 4. Raportowanie według krajów (CbCR)
  a) zakres informacji,
  b) podmiot odpowiedzialny.
 5. Nowa deklaracja CIT-TP
  a) zakres przekazywanych danych,
  b) skutki dla przedsiębiorców w sektorze energetycznym.

Praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji.
 1. Analiza porównawcza:
  a) nowe wymagania,
  b) porównanie wewnętrzne vs zewnętrzne,
  c) kryteria porównywalności,
  d) zewnętrzne analizy porównawcze – przebieg, strategia, kluczowe punkty,
  e) bazy danych.
 2. Metody szacowania cen transferowych
  a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  b) metoda ceny odprzedaży,
  c) metoda rozsądnej marży („koszt plus”),
  d) metoda marży transakcyjnej netto,
  e) metoda podziału zysków,
  f) porównanie metod.
 3. Wypełnianie deklaracji CIT-TP.
 4. Kontrole cen transferowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  850 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  790 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 3 listopada 2017 r. obowiązuje cena promocyjna –  750 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót