Nowy KSR nr 11 „Środki trwałe”

- prezentacja i ujawniania informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
- zasady tworzenia obiektów inwentarzowych, wartość początkowa środka trwałego,
- nakłady ponoszone w okresie użytkowania, amortyzacja, zaprzestanie ujmowania środka trwałego
- techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych

Termin: 13.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z publikacji nowego KSR 11”Środki trwałe”. Szczegółowo zostaną omówione m.in.:  prezentacja i ujawniania informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym, zasady tworzenia obiektów inwentarzowych, wartość początkowa środka trwałego, nakłady ponoszone w okresie użytkowania, amortyzacja, zaprzestanie ujmowania środka trwałego, techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, kontrolerów, osób odpowiedzialnych  w spółkach za rozliczanie środków trwałych, jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM
 

I. WPROWADZENIE
 1. Środki trwałe w unormowaniach Ustawy o rachunkowości oraz MSR 16.
 2. Nowy KSR 11 Środki trwałe jako wytyczna uzupełniająca unormowania krajowe .

II. CZĘŚĆ ZASADNICZA
 1. Cel i zakres standardu .
 2. Podstawowe definicje zawarte w KSR 11.
 3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.
 4. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
 5. Wartość początkowa środka trwałego:
  a) ustalenia ceny nabycia bądź jej odpowiednika,
  b) ustalenie kosztu wytworzenia ,
  c) koszty finansowania zewnętrznego.
 6. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego:
  a) ulepszenia środków trwałych,
  b) nakłady na bieżącą eksploatację.
 7. Amortyzacja środka trwałego:
  a) pojęcie amortyzacji,
  b) wartość podlegająca amortyzacji,
  c) stawki (stopy) amortyzacji,
  d) sezonowość,
  e) odpisy jednorazowe i zbiorcze,
  f) terminy rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wznowienie odpisów,
  g) weryfikacja okresów i stawek amortyzacji.
 8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego.
 9. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych.
 10. Prezentacja i ujmowanie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym.
 11. Podsumowanie i uwagi końcowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  550 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 6 października 2017 r. obowiązuje cena promocyjna –  500 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót