Zarządzanie zespołem – jak radzić sobie z konfliktem?

Termin: 22-23.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zrozumienie istotę konfliktu, zdobycie umiejętność rozpoznawania sytuacji konfliktowych, zapoznanie z metodami i technikami rozwiązywania sytuacji konfliktowych, poznania zasady skutecznej komunikacji w warunkach konfliktowych, dokonanie analizy potrzeb stron konfliktu oraz nabycie umiejętności wykorzystania umiejętności zarządzania stresem i emocjami w sytuacjach trudnych, co usprawni i zoptymalizuje pracę zespołową. Metoda szkolenia:
•    wykład,
•    symulacje,
•    gry i ćwiczenia w grupach,
•    odgrywanie ról,
•    dyskusje,
•    udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do osób, które w codziennej pracy stykają się z sytuacjami sprzecznych interesów stron (handel, zakupy, negocjacje) oraz do osób, które zarządzają zespołami ludzkimi, gdzie powstanie konfliktu jest zjawiskiem normalnym związanym z dynamiką grupy, osób dążących do skutecznego i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowymi niezależnie od zajmowanego stanowiska. Dla wszystkich chcących rozwijać swoje kompetencje związane z wykorzystaniem konfliktu w pracy zespołu, dążących do rozwoju umiejętności stosowania metod i technik zarządzania konfliktem oraz kierowania własnymi emocjami w budowaniu pozytywnych relacji w życiu zawodowym i osobistym.

PROGRAM
1. Typy konfliktów:
 a) konflikt relacji,
 b) konflikt wartości,
 c) konflikt danych,
 d) konflikt strukturalny,
 e) konflikt interesów.

2. Główne źródła konfliktów:
 a) niewłaściwa interpretacja faktów,
 b) zła komunikacja,
 c) brak zrozumienia procesów,
 d) różnice w celach,
 e) współzależność pracy,
 f) nadmiar zadań,
 g) konflikty w sferze wartości i poglądów,
 h) osobowościowe źródła konfliktów.

3. Fazy konfliktu:
 a) powstanie konfliktu.
 b) wybuch konfliktu.
 c) przebieg konfliktu
 d) rezultat konfliktu.

4. Strategie wykorzystywane w sytuacji konfliktowej:
 a) Wygrany-Przegrany - Ja wygrywam, Ty tracisz,
 b) Przegrany-Wygrany – Ja przegrywam, Ty zyskujesz,
 c) Przegrany-Przegrany – Ja tracę, Ty tracisz,
 d) Wygrany -Wygrany – Zamiana konfliktu we współpracę.

V. Główne metody i techniki rozwiązywania konfliktów:
 a) walka,
 b) negocjacje,
 c) współpraca.

6. Techniki reagowania na konflikt a postawiony cel:
 a) unikanie,
 b) przystosowanie,
 c) rywalizacja,
 d) kompromis.

7. Efektywna komunikacja jako niezbędne narzędzie zarządzania konfliktem
 a) bariery komunikacyjne a rozwiązywanie konfliktów,
 b) komunikacja werbalna i niewerbalna.

8. Asertywność i emocje w sytuacjach konfliktowych
 a) monolog wewnętrzny,
 b) komunikat typu Ja i Ty,
 c) asertywna informacja zwrotna,
 d) radzenie sobie ze złością.

9. Podsumowanie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  690 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  590 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 16 lutego 2018 r. obowiązuje cena promocyjna –  550 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót