Aktualności

  • 21.04.2021 r. Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję Taksonomii

    , 2021/04/22 / Czytaj więcej
  • ESEF – walidacja merytoryczna i techniczno-informatyczna plików w iXBRL

    , 2021/04/16 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni