Rachunek kosztów
w SPZOZ-ach


Katowice, 31.01.2020r.

Warszawa, 7.02.2020 r.

Aktualności

  • Ministerstwo Finansów chce po raz trzeci już odroczyć wejście w życie części przepisów dotyczących rozliczania podatku u źródła (WHT).

    , 2019/12/18 / Czytaj więcej
  • opublikowano opinie/wytyczne CEAOB nt. audytu ESEF

    , 2019/12/10 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni