Rachunkowość
i sprawozdawczość TFI
- 24h

Sesja I, 29-30.03.2019 r.
Sesja II, 5-6.04.2019 r.

Aktualności

  • Bank Światowy opublikował raport: „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

    Raport współtworzył nasz wykładowca Pan Tomasz Wojtania>>

    , 2019/03/05 / Czytaj więcej
  • Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za rok 2018 dla WUP, PUP i OHP

    sprawozdanie-finansowe-pup-wup-ohp, 2019/02/19 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni