CENY TRANSFEROWE
– nowa dokumentacja podatkowa od 2019 roku

Warszawa, 24.10.2018r.
Gdańsk, 6.11.2018r.

Granice dostępu do informacji publicznej

- realizacja prawa konstytucyjnego i jego ograniczenia 29.10.2018 r. / Miejsce: Warszawa

Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w jednostce budżetowej

SZKOLENIE WYJAZDOWE. 4-5.12.2018 r. Zakopane

Aktualności

  • Od stycznia 2019 roku w życie wejdą zmiany w Kodeksie Pracy oraz ustawie o emeryturach i rentach, które pozwolą na rezygnację z papierowych archiwów akt pracowniczych.

    , 2018/10/10 / Czytaj więcej
  • Od 1 stycznia 2020r. spółki publiczne będą zobowiązane do prezentacji sprawozdania finansowego w Jednolitym Elektronicznym Formacie Sprawozdawczym (European Single Electronic Format - ESEF).

    , 2018/09/14 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni