Opex i Capex – przygotowanie ujawnień w raportowaniu niefinansowym za rok 2022

Termin: 17.10.2022 r. 

- Taksonomia w kontekście strategii zrównoważonego finansowania UE
- ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych 
- omówienie zakresu ujawnień

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązku i dobrych praktyk raportowania danych niefinansowych za rok 2022 (versus rok 2021). W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zakres i formy ujawnianych danych zgodnie z taksonomią – omówienie poszczególnych wskaźników wraz z przykładami, proces przygotowania danych do zaraportowania, etc. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest  dyrektorów relacji inwestorskich, komórek sprawozdawczych, kontrolingu, ESG, pełnomocników ds. zarządzania środowiskiem, kierowników, specjalistów komórek odpowiedzialnych za ochronę środowiska i/lub gospodarkę odpadami, specjalistów działów ochrony środowiska wszystkich szczebli, inżynierów wszystkich przedsiębiorstw w tym szczególnie emitentów papierów wartościowych oraz pracowników komórek ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu i PR.

PROGRAM
10:00 Rozpoczęcie szkolenia
1. Wprowadzenie 
    o Taksonomia jako element ram na rzecz zrównoważonego finansowania
    o Raportowanie zgodnie z taksonomią dla przedsiębiorstw niefinansowych zgodnie z UE 2021/ 2178
       - Zakres ujawnień za rok 2021 (raportowanie przejściowe)
       - Docelowy zakres ujawnień: KPI Obrót, KPI Capex, KPI Opex, 
       - Omówienie schematu raportowania zgodnie z załącznikiem I do aktu delegowanego 2021/20178
       - Informacje towarzyszące – omówienie zakresu ujawnień
2. Identyfikacja i wyliczanie wskaźników - ćwiczenie 
3. Proces przygotowania danych – omówienie kolejnych kroków w procesie
 
    o Dyskusja - wyzwania dotyczące procesu raportowania
4. Podsumowanie i zakończenie

13:00 Zakończenie szkolenia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 1250zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 10:00 – 13:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.