Aktualności

The Best Annual Report 2023 - wystartował!

05 maj 2024r.

więcej »

2.04.2024 r. Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów

04 kwiecień 2024r.

więcej »

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

02 luty 2024r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

więcej »

Nowe Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2025r.

01 styczeń 2024r.

Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego określają zalecenia i wymagania wobec wysokiej jakości usług audytu na całym świecie. Zmiany w Standardach, które zaczną obowiązywać od 01.01.2025 r. są obszerne i w istotny sposób wpływają na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego. Więcej informacji na szkoleniu

więcej »

Ustawa o ochronie sygnalistów – praktyczne aspekty wdrożenia Dyrektywy 2019/1937

01 styczeń 2024r.

Rząd przyspiesza prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt ma zostać przyjęty i skierowany do Sejmu jeszcze w I kwartale 2024 r. Ustawa będzie implementować przepisy Dyrektywy UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów, którzy uzyskają wtedy ochronę ustawową. Proces jest monitorowany przez Komisję Europejską. Gdy ustawa zostanie uchwalona, to terminy na wdrożenie kanałów mogą okazać się stosunkowo krótkie. Według aktualnego projektu – będzie na to tylko dwa miesiące.

więcej »

Od 10 grudnia 2023 r. zostanie wprowadzony obowiązek stosowania systemu e-Doręczeń przez jednostki samorządu terytorialnego i inne organy administracji publicznej

10 październik 2023r.

więcej »

Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

05 maj 2023r.

więcej »

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD), która zwiększy zakres obowiązków firm zobowiązanych do raportowania niefinansowego.

12 grudzień 2022r.

więcej »

24.08.2022 r. ESMA opublikowała coroczną aktualizację Manual ESEF

08 sierpień 2022r.

więcej »

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniający dwie ubiegłoroczne nowelizacje tej ustawy

07 lipiec 2022r.

więcej »

ZMP chce doprecyzowania przepisów w projekcie ustawy o sygnalistach

05 maj 2022r.

więcej »

Od 1 stycznia 2023 roku JST będą musiały publikować w centralnym rejestrze informacje o zawieranych umowach.

05 maj 2022r.

więcej »

17.03.2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowałorozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

03 marzec 2022r.

więcej »

10.12.2021 r. ESMA opublikowała taksonomię ESEF XBRL 2021 oraz aktualny Conformance Suite

12 grudzień 2021r.

więcej »

16.11.2021 r. Polski Ład - Prezydent podpisał ustawę o zmianach podatkowych

11 listopad 2021r.

więcej »

29.10.2021 r. Sejm RP przyjął "Polski Ład"

11 listopad 2021r.

więcej »

Ministerstwo infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

09 wrzesień 2021r.

więcej »

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych

08 sierpień 2021r.

więcej »

Dostęp do informacji publicznej - nowe zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dane otwarte i ponowne wykorzystanie informacji publicznej

08 sierpień 2021r.

więcej »

12.07.2021 r. ESMA opublikowała nowy ESEF REPORTING MANUAL

07 lipiec 2021r.

więcej »

Czy emitenci są dobrze przygotowani do ujawniania sposobu, w jaki na wartość podmiotu wpływają aktualne zjawiska zachodzące w skali regionalnej i globalnej, np. pandemia SARS-CoV-2, polityka europejskiego Zielonego Ładu, Cele Zrównoważonego Rozwoju?

06 czerwiec 2021r.

więcej »

21.04.2021 r. Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję Taksonomii

04 kwiecień 2021r.

więcej »

ESEF – walidacja merytoryczna i techniczno-informatyczna plików w iXBRL

04 kwiecień 2021r.

więcej »

Sygnalista w organizacji sektora publicznego - wymogi i praktyka

03 marzec 2021r.

więcej »

Problemy klasyfikacji budżetowej - omówienie najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK

03 marzec 2021r.

więcej »

Rząd przyjął projekt ustawy o likwidacji OFE

03 marzec 2021r.

więcej »

Zamówienia publiczne do 130 000 złotych - według nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

02 luty 2021r.

więcej »

Rachunek kosztów - w podmiotach leczniczych

02 luty 2021r.

więcej »

UKNF udostępnił funkcjonalność przesłania testowych wersji raportów ESEF w środowisku produkcyjnym ESPI

01 styczeń 2021r.

więcej »

VAT dla jednostek samorządu terytorialnego - w aspekcie kontroli NIK

01 styczeń 2021r.

więcej »

Sprawozdawczość finansowa w JST 2020 - ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji w księgach organu i urzędu JST

12 grudzień 2020r.

więcej »

KNF udostępni funkcjonalność przesłania testowych wersji raportów ESEF w środowisku produkcyjnym ESPI

12 grudzień 2020r.

więcej »

Zdalny audyt i kontrola wg - poradnika kontroli zdalnej KPRM oraz standardów międzynarodowych INTOSAI, IIA

12 grudzień 2020r.

więcej »

Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za 2020 rok

11 listopad 2020r.

więcej »

Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz aktualne problemy

10 październik 2020r.

więcej »

KNF opublikował komunikat dla emitentów o przebiegu i zasadach przeprowadzania testów raportowania zgodnego z ESEF

10 październik 2020r.

więcej »

Ministerstwo Finansów przewiduje, że podatek Slim VAT wejdzie w życie w pierwszych miesiącach 2021 roku.

08 sierpień 2020r.

więcej »

PPK wchodzi w życie z dniem 1.01.2021

08 sierpień 2020r.

więcej »

Centralizacja rozliczeń VAT gminy z jej jednostkami i zakładami budżetowymi w aspekcie kontroli NIK z 2020 r.

07 lipiec 2020r.

więcej »

Nowy JPK_VAT obowiązkowy dla wszystkich czynnych płatników VAT od 01.10.2020r.

06 czerwiec 2020r.

więcej »

<span style="color: red">News</span> - ESMA publishes example of an annual financial report in ESEF format

06 czerwiec 2020r.

więcej »

Zmiany w VAT przesunięte przez COVID-19.

03 marzec 2020r.

więcej »

ESEF- od 15 X 2020r. UKNF zapowiedział testy przystosowanego ESPI. Więcej….

03 marzec 2020r.

więcej »

ESMA określa strategię dotyczącą zrównoważonego finansowania ...

02 luty 2020r.

więcej »

PPK dla sfery budżetowej – od kiedy i na jakich zasadach?

01 styczeń 2020r.

więcej »

Ministerstwo Finansów chce po raz trzeci już odroczyć wejście w życie części przepisów dotyczących rozliczania podatku u źródła (WHT).

12 grudzień 2019r.

więcej »

opublikowano opinie/wytyczne CEAOB nt. audytu ESEF

12 grudzień 2019r.

więcej »

Od 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa JST wg nowego wzoru

11 listopad 2019r.

więcej »

Jak działa i jak powinien działać mechanizm podzielonej płatności w JSFP?

09 wrzesień 2019r.

więcej »

JSFP - Likwidacja od 1 listopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

08 sierpień 2019r.

więcej »

Prezydent podpisał ustawę zastępującą deklaracje VAT plikami JPK

08 sierpień 2019r.

więcej »

Od 01.11.2019r. obowiązkowy split payment w przypadku transakcji powyżej 15 000 zł

07 lipiec 2019r.

więcej »

12.07.2019r. ESMA opublikowała aktualizację ESEF Reporting Manual

07 lipiec 2019r.

więcej »

29.05.2019r. Komisja Europejska opublikowała w dzienniku urzędowym standardy techniczne ESEF, które w przeciągu 20 dni staną się oficjalnie prawem unijnym

06 czerwiec 2019r.

Rozporządzenie Komisji (UE) dotyczące specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (ESEF)

więcej »

Cyberustawa ws. Art. 21

05 maj 2019r.

Cyberustawa ws. Art. 21 – Ustawa z dnia 5 Lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,

więcej »

KSR Ministerstwa Finansów opublikował stanowisko dot. PWUG.

04 kwiecień 2019r.

KSR Ministerstwa Finansów opublikował stanowisko dot. PWUG. Komunikat z dnia 11 lutego 2019 r., dotyczy przyjmowania opłat z zadań zleconych w całości na koncie 720. Więcej informacji na szkoleniu >>>

więcej »

Raport o stanie gminy (do 31.05.2019r.) - zasady sporządzania i procedowania.

04 kwiecień 2019r.

Do 31 maja każdego roku organ wykonawczy będzie musiał przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku w zakresie: realizacji polityk, programów i strategii, uchwały rady gminy i budżetu obywatelskiego. więcej informacji na szkoleniu>>>

więcej »

Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT– analiza potencjalnych nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej, rachunkowości i sprawozdawczości.

03 marzec 2019r.

W planie pracy NIK na rok 2019 jest rozpoczynająca się w kwietniu kontrola centralizacji rozliczeń podatku VAT w JST(nr: P/19/109). Pytanie definiujące cel główny kontroli brzmi: czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT? Kontrola ma trwać pół roku, więcej informacji na szkoleniu>>>

więcej »

Schematy podatkowe – raportowanie od 2019 roku

03 marzec 2019r.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych jest wynikiem implementacji dyrektywy DAC6. Po raz pierwszy schematy zostaną zgłoszone już 31 stycznia 2019 roku. <a href="https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/schematy-podatkowe">Więcej...</a>

więcej »

Bank Światowy opublikował raport: „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

03 marzec 2019r.

Raport współtworzył nasz wykładowca Pan Tomasz Wojtania>>

więcej »

Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za rok 2018 dla WUP, PUP i OHP

02 luty 2019r.

więcej »

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w jsfp ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej

01 styczeń 2019r.

100 tys. jednostek budżetowych musi po raz pierwszy w życiu sporządzić nowe sprawozdanie za rok 2018 do końca marca, więcej informacji na szkoleniu>>>

więcej »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości...

01 styczeń 2019r.

więcej »

Plan kontroli NIK na 2019 uwzględnia kontrolę jednostek budżetowych pod kątem prawidłowości sprawozdań finansowych.

01 styczeń 2019r.

więcej »

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019

12 grudzień 2018r.

więcej »

Od stycznia 2019 roku w życie wejdą zmiany w Kodeksie Pracy oraz ustawie o emeryturach i rentach, które pozwolą na rezygnację z papierowych archiwów akt pracowniczych.

10 październik 2018r.

więcej »

Od 1 stycznia 2020r. spółki publiczne będą zobowiązane do prezentacji sprawozdania finansowego w Jednolitym Elektronicznym Formacie Sprawozdawczym (European Single Electronic Format ).

09 wrzesień 2018r.

więcej »

Ministerstwo Finansów planuje od 1 stycznia 2019 roku nowe regulacje w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych.

08 sierpień 2018r.

więcej »

Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa"

07 lipiec 2018r.

więcej »

Split payment od 1 lipca 2018r.

06 czerwiec 2018r.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 i 2491).

więcej »

MSSF 9 – instrumenty finansowe

05 maj 2018r.

MSSF 9 obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i wprowadza nową klasyfikację i wycenę według zamortyzowanego kosztu, według wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody („FVOCI”) i według wartości godziwej przez wynik finansowy („FVPL”).

więcej »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

05 maj 2018r.

Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 20.04.2018r. zostało opublikowane w Dz. U.

więcej »

Transparentna Spółka Roku 2017

05 maj 2018r.

25.04.2018 Instytut Rachunkowości i Podatków wraz Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet ogłosił wyniki rankingu Transparentna Spółka Roku 2017. Ranking brał pod uwagę spółki z trzech wigów - WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

więcej »

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.

04 kwiecień 2018r.

uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu publikacji w Dz. U.

więcej »

Konferencja "Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy ekonomicznych oraz Analityków"

03 marzec 2018r.

Instytut Rachunkowości i Podatków zorganizował 2.03.2018 w budynku GPW w Warszawie S.A konferencję: „Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków”. Partnerem konferencji był PKN Orlen S.A..

więcej »

RODO – zadania i ryzyka dla jednostki

12 grudzień 2017r.

25.05.2018r. zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

więcej »

Nowe rozporządzenie MRiF z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont...

12 grudzień 2017r.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017

więcej »

Finał konkursu The Best Annual Report 2016

Finał konkursu The Best Annual Report 2016

10 październik 2017r.

Już po raz dwunasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu "The Best Annual Report".

więcej »

ESEF - nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów

09 wrzesień 2017r.

więcej »

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać zacznie dyrektywa unijna MIFID II,

09 wrzesień 2017r.

więcej »

mWIG40 również publikuje raporty zintegrowane!

08 sierpień 2017r.

więcej »

WIG20 publikuje raporty zintgrowane.

08 sierpień 2017r.

więcej »

Raportowanie niefinansowe w Polsce – transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

07 lipiec 2017r.

więcej »

Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

06 czerwiec 2017r.

więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

06 czerwiec 2017r.

13 czerwca 2017r. weszła w życie część nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

więcej »

Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017r.

04 kwiecień 2017r.

W dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego

więcej »

Nowa ustawa kominowa - zmiany należy wdrożyć do 30 czerwca 2017r.

03 marzec 2017r.

Do najistotniejszych zmian wynikających z Nowej Ustawy kominowej należy

więcej »

KAS - Krajowa Administracja Skarbowa

03 marzec 2017r.

Od 1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa...

więcej »

Raportowanie danych niefinansowych

02 luty 2017r.

29 grudnia 2016 r. została podpisana przez Prezydenta Nowelizacja...

więcej »

Raportowanie zintegrowane w spółkach

12 grudzień 2016r.

Dyrektywa 2014/95/UE powinna zostać wdrożona przez kraje członkowskie do 6 grudnia 2016 r…

więcej »

Centralizacja VAT w jst

09 wrzesień 2016r.

Sejm w dniu 5 września 2016r. (po przyjęciu 14 poprawek Senatu) uchwalił ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. zwaną powszechnie „specustawą o centralizacji"…

więcej »