Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w jsfp ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej