Sprawozdawczość finansowa w JST 2020 - ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji w księgach organu i urzędu JST

Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają  sprawozdania finansowe i sprawozdania budżetowe. Sprawozdawczość finansowa jest prezentacją stanu majątku i źródeł jego pochodzenia oraz wyniku finansowego jednostki organizacyjnej.

 

więcej informacji na szkoleniu 

https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/sprawozdawczosc-finansowa-jst-w-2020-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-stosownych-ewidencji-w-ksiegach-organu-i-urzedu-jst