Rachunek kosztów - w podmiotach leczniczych

- pojęcie rachunku kosztów świadczeniodawców działalności leczniczej (ŚDL) w aspekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r., które weszło w życie 01.01.2021r.

więcej informacji na szkoleniu

https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/rachunek-kosztow-w-podmiotach-leczniczych