Problemy klasyfikacji budżetowej - omówienie najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1340. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r., z pewnymi wyjątkami, które mają zastosowanie po raz pierwszy do  opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2021 r.

więcej informacji na szkoleniu

https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/problemy-klasyfikacji-budzetowej