Sygnalista w organizacji sektora publicznego - wymogi i praktyka

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej (dalej „Dyrektywa”) to niezwykle ciekawy akt prawny, który będzie miał doniosłe znaczenie dla funkcjonowania sektora publicznego. 

Zgodnie z Dyrektywą Sygnalistą jest osoba dokonująca zgłoszenia, pracująca w sektorze publicznym lub prywatnym, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą.

Więcej infomacji na szkoleniu 

https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/sygnalista-w-organizacji-sektora-publicznego-wymogi-i-praktyka