ESEF – walidacja merytoryczna i techniczno-informatyczna plików w iXBRL

Do tej pory ok. 60% emitentów opublikowało swoje raporty roczne w formacie ESEF. Jak zostały zwalidowane te raporty?

więcej informacji na naszym szkoleniu:

ESEF – walidacja merytoryczna i techniczno-informatyczna plików w iXBRL (irip.pl)