21.04.2021 r. Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję Taksonomii

Spółki giełdowe będą musiały w raporcie rocznym za rok 2021 podać odsetek przychodów, nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych związanych z produktami i usługami zgodnymi z Taksonomią. Więcej na ten temat na naszych szkoleniach:

https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/taksonomia-zrownowazonych-inwestycji

https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/zrownowazony-rozwoj-uslugi-finansowe