Czy emitenci są dobrze przygotowani do ujawniania sposobu, w jaki na wartość podmiotu wpływają aktualne zjawiska zachodzące w skali regionalnej i globalnej, np. pandemia SARS-CoV-2, polityka europejskiego Zielonego Ładu, Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Czy emitenci są dobrze przygotowani do ujawniania sposobu, w jaki na wartość podmiotu wpływają aktualne zjawiska zachodzące w skali regionalnej i globalnej, np. pandemia SARS-CoV-2, polityka europejskiego Zielonego Ładu, Cele Zrównoważonego Rozwoju? 

więcej na naszym szkoleniu:
Raportowanie Zintegrowane 2020 – aktualizacja założeń koncepcyjnych (irip.pl)