12.07.2021 r. ESMA opublikowała nowy ESEF REPORTING MANUAL

Więcej na ten temat na naszych szkoleniach:

ESEF- przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL (irip.pl)