Prezydent podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych

18 sierpnia 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem nowelizacji, jest zmiana kryteriów determinujących tempo powrotu do pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Poza tym zostały wprowadzone nowe rozwiązania w odniesieniu do konsolidacji przepływów finansowych między jednostkami i organami objętymi SRW. 

więcej informacji na naszych szkoleniach 

dfp-dyscyplina-finansow-publicznych (irip.pl)