Od 1 stycznia 2023 roku JST będą musiały publikować w centralnym rejestrze informacje o zawieranych umowach.

Więcej na ten temat na naszym szkoleniu:

https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/rejestr-umow-jsfp