W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniający dwie ubiegłoroczne nowelizacje tej ustawy

Więcej na ten temat na naszych szkoleniach: 

Podatek od nieruchomości (irip.pl)