Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw transponuje do polskich przepisów unijne prawo w sprawie zwalczania oszustw VAT.


Więcej na ten temat na naszym szkoleniu:

VAT 2023- zmiany wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”, KSeF (irip.pl)