Nowe Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2025r.