e-WZA w dobie Covid – 19

Termin: 6..10.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia przedstawienie wszystkich nowych zmian wprowadzonych do kodeksu spółek handlowych na podstawie tarcz antykryzysowych oraz inne istotniejsze zagadnienia dla spółek kapitałowych związane z COVID-19. Szczegółowo zostaną omówione: wykorzystanie nowych technologii w przypadku posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, głosowanie tajne na odległość, zdalne odbywanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń (e-WZA), nowy sposób zapisu na akcje (zapis elektroniczny), zmiany istotnych terminów wykonywania obowiązków przez spółki (m.in. centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, termin odbycia się walnych zgromadzeń, dematerializacja akcji).

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest  członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów zarządzających, organizacyjnych, głównych  księgowych, pracowników działów prawnych w spółkach kapitałowych, przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, kancelarii prawnych, firm audytorskich oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

PROGRAM

1. Posiedzenia zarządu i rady nadzorczej z wykorzystaniem nowych technologii
2. Głosowanie tajne na odległość
3. Zdalne odbywanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń (e-WZA)
4. Nowy sposób zapisu na akcje (zapis elektroniczny)
5. Zmiany istotnych terminów wykonywania obowiązków przez spółki (m.in. centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, termin odbycia się walnych zgromadzeń, dematerializacja akcji) 
6. Case study
7. Sesja pytań

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 349zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga,lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.