Efektywne raportowanie działań przedsiębiorstwa służących ochronie klimatu – warsztaty dla przedsiębiorstw

- wytyczne Komisji Europejskiej

- 23 ujawniania podstawowe, które dotyczyć będą już raportów za 2019 rok

- światowe i europejskie standardy raportowania

- circular economy

Termin: 24.03.2020r. / Miejsce: Warszawa

 
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie raportowania działań przedsiębiorstwa służących ochronie klimatu wg wytycznych Komisji Europejskiej opublikowanych w dniu 18 czerwca br. Wytyczne zawierają 23 ujawniania podstawowe, które dotyczyć będą już raportów za 2019 rok. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zmiany klimatyczne i ich przyczyny, wymagania interesariuszy w stosunku do przedsiębiorstw w aspekcie zmian klimatu i sposoby ich wypełniania, efektywne raportowanie wyników działań służących ochronie klimatu oraz sposobów i narzędzi ich realizacji, z wykorzystaniem standardów raportowania i w ujęciu wymagań różnych grup interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów, etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. CSR, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR oraz  członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

Część pierwsza - wprowadzenie merytoryczne:

1. Niewystarczająca ilość zasobów vs zmiany klimatyczne – przyczyny, skutki, podejścia.

2. Konsekwencje biznesowe wynikające z niewystarczającej ilości zasobów w kontekście zmian klimatycznych, czyli o circular economy - kontekst globalny oraz kontekst łańcucha budowania wartości.

3. Wymagania różnych grup interesariuszy w stosunku do przedsiębiorstw oraz finansowania inwestycji w powyższym aspekcie i sposoby ich wypełniania, ze szczególnym uwzględnieniem Agendy 2030 oraz wytycznych organów Unii Europejskiej (w tym głównie: Komunikat KE 2019/C 209/01, FESE Taxonomy Technical Report, FESE Report on EU Green Bond Standard, FESE Report on Benchmarks).

4. Standardy raportowania działań służących wykazaniu przedsiębiorstwa i jego projektów inwestycyjnych, jako realizujących ideę zrównoważonego rozwoju.

 

Część druga – warsztaty (wplatane w część pierwszą):

1. Analiza istotności i ryzyka dotyczących wpływu przedsiębiorstwa oraz realizowanych przez nie projektów na środowisko i środowiska na przedsiębiorstwo.

2. Uwzględnienie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i środowiska na przedsiębiorstwo w jego modelu biznesowym, strategii, politykach, ryzykach oraz wskaźnikach, a także sposoby jego raportowania.

3. Uwzględnienie wpływu projektu przedsiębiorstwa budowlanego na środowisko i środowiska na projekt w jego cyklu życia wedle standardów LEED oraz BREEAM, a także sposoby jego raportowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Koszt uczestnictwa

 

  • jednej osoby -  890 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 790 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 750 zł/os netto + 23% VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Zielińska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.zielinska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.