Galeria

The Best Annual Report 2012

I Kongres "Nowoczesna Administracja 2012" pod hasłem: kontrola zarządcza i budżetowanie zadaniowe "razem" czy "oddzielnie"

The Best Annual Report 2011

Raport półroczny za 2010 rok

The Best Annual Report 2010

Pierwszy raport kwartalny 2010 dla spółek publicznych

Akademia Raportu Rocznego 2009

The Best Annual Report 2009

Rachunkowość i wycena w funduszach inwestycyjnych

Komitety audytu i kontrola wewnętrzna w spółkach publicznych w aspekcie nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie