Galeria


Wpływ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na polski sektor bankowy w aspekcie pierwszych raportów skierowanych do KPWiG - 15-16.09.2005