Galeria


Pisemne Sprawozdanie Zarządu - warsztaty praktyczne dla firm przygotowujących się do sporządzenia Raportu Rocznego 2006 przygotowane przez członków Kapituły Konkursu" The Best Annual Report" - 14.02.2007