Galeria

Wpływ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na polski sektor bankowy w aspekcie pierwszych raportów skierowanych do KPWiG - 15-16.09.2005

Ustawa o obrocie publicznym 15.09.2005

Wpływ MSR na wyniki finansowe spółek giełdowych - 16.06.2005

Nowy Kształt Rynku Kapitałowego w aspekcie nowych regulacji - "Pożegnanie obrotu publicznego" - 23-24.05.2005

Kontrola wewnętrzna w spółce w świetle nowych regulacji amerykańskich i europejskich - 18.10.2004

Wdrożenie MSSF w bankach - 04-05.10.2004

Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dla spółek giełdowych w aspekcie wdrożenia MSSF - 21.09.2004

« 1 2 3 4 5