Kim jesteśmy

Instytut Rachunkowości i Podatków jest niepubliczną placówką edukacyjną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 813 K. Jednocześnie posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W listopadzie 2006r. Instytut Rachunkowości uzyskał Certyfikat Rejestracji zgodności z BS EN ISO 9001:2000, który jest świadectwem naszego zobowiązania do jakości i daje szansę na wytyczanie nowych dróg do przyszłych sukcesów ekonomicznych i dalszego rozwoju Firmy. W grudniu 2008 roku otrzymaliśmy również certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play".
Działalność szkoleniową, doradczą, wydawniczą i informacyjną prowadzimy w obszarach:

 • rachunkowości,
 • podatków,
 • finansów,
 • prawa,
 • zarządzania. 

Za misję Instytut Rachunkowości i Podatków przyjął sobie systematyczne podnoszenie wiedzy merytorycznej i kwalifikacji zawodowych naszych klientów, do których należą duże korporacje, przedsiębiorstwa, banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, prowadzące działalność na terenie kraju a także w ramach struktur międzynarodowych. Misję tę realizujemy przez kształcenie kadry zarządzającej i finansowo-księgowej, publikacje książkowe i artykuły w mediach, organizację konkursów i rankingów tematycznych, portale informacyjne i usługi doradcze. W ramach naszej działalności oferujemy następujące typy produktów:

 • konferencje,
 • szkolenia otwarte dla firm,
 • szkolenia otwarte dla budżetu,
 • kursy zawodowe dla firm, 
 • kursy dla budżetu
 • szkolenia zamknięte (in-company, dedykowane, integracyjne),
 • publikacje książkowe,
 • doradztwo finansowe,
 • serwis informacyjny on – line,
 • kolejne edycje konkursu ”The Best Annual Report”,
 • projekty unijne (otwarte i dedykowane)

Nasze szkolenia adresujemy głównie do przedsiębiorstw, banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, jednostek sektora finansów publicznych a także wszystkich pozostałych organizacji, pragnących podnieść poziom wiedzy merytorycznej swoich pracowników. Wśród naszych klientów są również przedstawiciele ministerstw, sądów, urzędów skarbowych, firm audytorskich, kancelarii prawnych i doradztwa podatkowego, biur rachunkowych, a więc instytucji wyznaczających kierunki rozwoju prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego i jego interpretację.

NASI WYKŁADOWCY

Z Instytutem Rachunkowości i Podatków współpracuje grono wybitnych specjalistów o szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Należą do nich eksperci m.in. z :
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, Urzędu Regulacji Energetyki, Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, PARP, firm audytorskich: Deloitte, EY, KPMG, PwC, Mazars; firm konsultingowych, wykładowcy najlepszych polskich uczelni, w tym Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetów: Warszawskiego, Łódzkiego i Jagiellońskiego, Ekonomicznych w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.