KONFERENCJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO i KONTROLI MIAST POLSKICH - we współpracy z Urzędem Miasta Poznania

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie bieżących problemów związanych z wykonywaniem obowiązków i zadań komórek audytu wewnętrznego i kontroli w tym m.in:
• zadań audytu wewnętrznego i kontroli na przykładzie Urzędu Miasta st. Warszawy
• kontroli i audytu dotacji oświatowych
• audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
• monitorowania i czynności sprawdzających w audycie wewnętrznym
• wyników kontroli NIK w JST
• raportów pokontrolnych i zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych
• efektywności Wydziałów Audytu i Kontroli (połączenie audytu wew. i kontroli w ramach jednej komórki)
• nowych wyzwań dla audytu i kontroli w JST (miejska polityka zrównoważonego rozwoju, sztuczna inteligencja etc.)

GRUPA DOCELOWA
Konferencja adresowana jest do audytorów wewnętrznych i kontrolerów miast polskich oraz innych jednostek samorządowych a także audytorów wewnętrznych i kontrolerów pozostałych JSFP, kierowników JST, sekretarzy, skarbników oraz przedstawicieli służb finansowo-księgowych zainteresowanych specyfiką zadań wykonywanych przez audytorów i kontrolerów.

PROGRAM

I Dzień - 21.09.2023r.

1. Rola audytu wewnętrznego i kierunki wsparcia Kierownika jednostki w dynamicznie zmieniającej się
    obecnie rzeczywistości
:
    - zadania i strategiczne obszary,
    - priorytety na rok 2023 i lata następne, w tym m.in. cyberbezpieczeństwo, polityka zrównoważonego rozwoju,
    - kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem,
    - audyt wew. i kontrola – zasady współpracy.                              

 2. Rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych (w ramach czynności przetwarzania
     związanej z wykonywaniem audytów wewnętrznych), w tym
:
     - zarządzanie analizami wykonywanymi w CAAT,
     - zarządzanie dostępami do danych oraz aplikacji jednostek audytowanych,
     - odpowiedzi na wnioski osób fizycznych składanych w ramach procedur RODO.

3 . Funkcjonowanie centrów usług wspólnych dla oświaty – zalety, wady i odpowiedzialność JST.

4. Prawne uregulowania a nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji udzielanej na prowadzenie edukacji
    w chmurze.

5. Audyt dotacji oświatowych - audyt procesu rozliczania i kontroli udzielonych dotacji, w tym
    weryfikacja liczby uczniów.

6. Kontrola komisji rewizyjnej rady miasta w spółkach komunalnych.

7. Wystąpienia pokontrolne RIO wobec JST a zawiadomienie Rzecznika Dyscypliny Finansów
    Publicznych.

8. Raporty pokontrolne NIK dotyczące JST – uwagi i zalecenia.

9. Zarządzanie procesem w JST między wystąpieniem pokontrolnym RIO a zawiadomieniem rzecznika
    dyscypliny finansów publicznych – panel dyskusyjny.

II Dzień - 22.09.2023r.


1. Audytor wewnętrzny w uregulowaniach prawnych I strukturach organizacyjnych JST. Monitorowanie i
    czynności sprawdzające w audycie wewnętrznym.

2. Sygnaliści, czyli, jak JST zarządzają lub zamierzają zarządzać tymi obszarami?

3. Projekt nowych standardów dla audytorów wewnętrznych.

4. Quo Vadis audytorze wewnętrzny i kontrolerze w JST.

5. Sztuczna inteligencja i narzędzia wspomagające pracę audytu wewnętrznego i kontroli – (w trakcie
    potwierdzania).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Sala konferencyjna: Maltańskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Sala D
Zakwaterowanie: Hotel Camping Malta, ul. Krańcowa 98, Poznań Maltańskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne  

KOSZT UCZESTNICTWA


I pakiet – 1 nocleg
► 1 osoby w pokoju 2-os. -  1080 zł netto + 23 % VAT
► dopłata do pok. 1-os. 180 zł

Cena obejmuje:
• nocleg w terminie: 21/22.09. w pok. 2-os.
• wyżywienie: 1 śniadanie w dniu 22.09.
                       uroczysta kolacja w dniu 21.09.
• koszt uczestnictwa w konferencji,
• przerwy kawowe i lunche,
• materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
• ubezpieczenie NNW.


II pakiet – 2 noclegi
► 1 osoby w pokoju 2-os. -  1310 zł netto + 23 % VAT
► dopłata do pok. 1-os. 360 zł

Cena obejmuje:
• 2 noclegi w terminie: 20/21.09. i 21/22.09. w pok. 2-os.
• wyżywienie: 2 śniadania w dniach 21-22.09.
                       uroczysta kolacja w dniu 21.09.
• koszt uczestnictwa w konferencji,
• przerwy kawowe i lunche,
• materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
• ubezpieczenie NNW.


III pakiet – bez noclegu
► 1 osoby - 850 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
• koszt uczestnictwa w konferencji,
• przerwy kawowe i lunche,
• materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
• uroczysta kolacja w dniu 21.09.,
• ubezpieczenie NNW.


IV pakiet – bez noclegu i uroczystej kolacji
► 1 osoba - 700 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
• koszt uczestnictwa w konferencji,
• przerwy kawowe i lunche,
• materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
• ubezpieczenie NNW.


UWAGA: Hotel Camping Malta dysponuje określoną liczbą miejsc noclegowych. Uprzejmie prosimy o możliwie szybkie dokonywanie rezerwacji.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w konferencji jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę konferencji, nazwiska i stanowiska uczestników oraz ich daty urodzenia do wystawienia polis NNW, a także dane do wystawienia faktury (odbiorca/płatnik).

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane na fakturze konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę konferencji oraz nazwiska uczestników.

Rezygnacje

Rezygnacji z udziału w konferencji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta) najpóźniej 14 dni przed konferencją. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 14 dni przed dniem konferencji lub niezgłoszenia się uczestnika na wydarzenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi ze zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. mob. 508 083 523
tel. (22) 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 

Oświadczenie VAT (do pobrania)