The Best Annual Report 2020

 

 

Konkurs "The Best Annual Report", to konkurs na najlepszy raport roczny o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. O nagrodę konkurują spółki z rynku regulowanego przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.
Partnerem strategicznym konkursu „The Best Annual Report” jest GPW w Warszawie S.A. Patronat honorowy objęły:  ZBP, SEG, patronat wspierający otrzymaliśmy od: IDM, KIG. Naszymi partnerami medialnymi są: dziennik „Rzeczpospolita”, „Gazeta Giełdy PARKIET”, „Miesięcznik RACHUNKOWOŚĆ”, „Miesięcznik Finansowy BANK”, Polska Agencja Prasowa, „Stockwatch”, „Relacje Inwestorskie”, „Ale Bank”.