MS EXCEL W FINANSACH – 16 h

SESJA: 21-22.07.2018r. (sobota – niedziela)
MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Uczestnicy  poznają zaawansowane technik korzystania z programu Microsoft Excel co uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.  Szczegółowo zostanie przedstawione:

analizowanie w Excelu informacje z własnego systemu informatycznego, budowanie raportów finansowych, tworzenie formuły obliczeniowe, możliwość zautomatyzowania wielu powtarzających się czynności, jak skutecznie wykorzystać  tabele i wykresy przestawne oraz jak, scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy.

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń  z programem Microsoft Excel).

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Kurs obejmuje 16 h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA

Kurs adresowany jest do finansistów, księgowych, analityków, osób pracujących w działach controllingu i innych osób z działów finansowych intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, znających i pracujących na co dzień z programem MS Excel.


PROGRAM KURSU

 1. Krótka powtórka :

– przegląd możliwości arkusza Microsoft  EXCEL, organizacja programu, organizacja dokumentu – skoroszytu,

- Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy, tworzenie i wykorzystywanie funkcji,

- Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach (np. A1, $A$1, $A1, A$1).

 1. Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela.
 2. Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach.
 3. Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych.
 4. Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe.
 5. Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych.
 6. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 7. Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów.
 8. Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML).
 9. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych.
 10. Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej.
 11. Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów.
 12. Import danych  z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
 13. Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych.
 14. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie.
 15. Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami.
 16. Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła).
 17. Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr.
 18. Różne sposoby uruchamiania makr (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki).
 19. Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji.
 20. Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy.
 21. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych).

Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy.

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa 

 • jednej osoby -  650 zł brutto
 • dwóch osób z jednej firmy -  600 zł/os brutto

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 29 czerwca 2018r . obowiązuje cena promocyjna - 550 zł brutto/os.!
Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:  9.00 -15.30
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót