The Best Annual Report 2018
 

Instytut Rachunkowości i Podatków
organizator konkursu
The Best Annual Report 2018

Już po raz czternasty dla rynku regulowanego oraz siódmy dla rynku NC Instytut Rachunkowości i Podatków organizuje konkurs "The Best Annual Report".

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Celem nadrzędnym konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek NC) z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

GPW w Warszawie S.A. jest Partnerem Strategicznym konkursu dla runku regulowanego oraz Patronem Honorowym dla rynku NC.
List polecający od GPW w Warszawie S.A.

Gala finałowa odbędzie się 16 października 2019 r. w Sali Notowań  Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

RYNEK REGULOWANY       RYNEK NewConnect
Regulamin konkursu 2018   Regulamin konkursu 2018
Karta zgłoszeniowa   Karta Zgłoszeniowa

 

Patron Strategiczny

 

 

Patroni Honorowi

 

                

 

Patroni Wspierający

 

                           

 

 

Patroni Medialni

                     

                      

                           

 

 

Sponsor Brązowy

            

 

 

Sponsorzy

                        

 

 

Sponsor Brązowy NC