The Best Annual Report 2022

 

Instytut Rachunkowości i Podatków


 

organizator konkursu:

 

The Best Annual Report 2022

 

 

 

"The Best Annual Report", to konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. O nagrodę ubiegają się spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

 

Małgorzata Gula
Prezes Zarządu
Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o
.