The Best Annual Report 2018
 

Instytut Rachunkowości i Podatków
organizator konkursu
The Best Annual Report 2018

Już po raz czternasty Instytut Rachunkowości i Podatków zaprasza do konkursu "The Best Annual Report".

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami
w tym zakresie. Celem nadrzędnym konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Gala finałowa odbędzie się 17 października 2019 r. w Sali Notowań  Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Konkurs „The Best Annual Report” skierowany jest głównie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz innych objętych od 1 stycznia 2005r. obowiązkiem przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF/MSR, lub sporządzających takie sprawozdanie dobrowolnie, których ambicją jest przygotowanie rzetelnego raportu rocznego dla akcjonariuszy
i inwestorów.

RYNEK REGULOWANY       RYNEK NewConnect
Regulamin konkursu 2018   Regulamin konkursu 2018
Karta zgłoszeniowa   Karta Zgłoszeniowa

 

Patron Strategiczny

 

 

Patroni Honorowi

 

            

 

Patroni Wspierający