The Best Annual Report 2021

 

Instytut Rachunkowości i Podatków


 

organizator konkursu:

 

The Best Annual Report 2021

                                                                      

"The Best Annual Report", to konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. O nagrodę ubiegają się spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Już po raz siedemnasty Instytut Rachunkowości i Podatków pragnie zaprosić wszystkie spółki z rynku regulowanego oraz NC do udziału w konkusie "The Best Annual Report 2021".

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnych z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Gala finałowa odbędzie się 13 października 2022 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Małgorzata Gula
Prezes Zarządu
Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o
.

 

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres mailowy hubert.wolszczak@irip.pl za pośrednictwem kart zgłoszeniowych, które dostępne są poniżej:

 

Regulamin dla Rynku Regulowanego

Regulamin dla Rynku NewConnect

Karta zgłoszeniowa


Karta zgłoszeniowa

 

 

 

 

PARTNER STRATEGICZNY:

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY:

 

 

 

PATRONAT WSPIERAJĄCY:

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

                                     

 

                                       

 

                                       

 

 

SREBRNY SPONSOR:

 

 

SPONSORZY: