The Best Annual Report 2023

Instytut Rachunkowości i Podatków


 

organizator konkursu:

 

The Best Annual Report 2023

 

"The Best Annual Report", to konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. O nagrodę ubiegają się spółki z rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

 Małgorzata Gula
Prezes Zarządu
Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o.

 


 

Instytut Rachunkowości i Podatków ogłasza XIX-tą edycję konkursu The Best Annual Report dla emitentów rynku regulowanego i XII-tą dla alternatywnego.

 

   

Regulamin konkursu dla Rynku Regulowanego

Regulamin konkursu dla Rynku NewConnect

 

 

     


Karta zgłoszeniowa dla Rynku Regulowanego

Karta zgłoszeniowa dla Rynku NewConnect

 

 

      

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (w formacie pdf. lub skanu) należy
przesłać na adres mailowy: hubert.wolszczak@irip.pl
 

 

 

PARTNER STRATEGICZNY


 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

PATRONAT WSPIERAJĄCY

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

SPONSORZY