Poprzednie edycje

 

Instytut Rachunkowości i Podatków
we współpracy z

Dziennikiem Gazetą Prawną
oraz
The Wall Street Journal
ogłasza wyniki konkursu na
Najlepszy Raport Roczny za rok 2007
(The Best Annual Report 2007 wg MSSF/MSR).

ogłasza wyniki konkursu na

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne w kategorii Przedsiębiorstwa następującym spółkom:

    I miejsce – KGHM Polska Miedź S.A.
    Audytor 2007: Ernst&Young

    II miejsce – CIECH S.A.
    Audytor 2007: DELOITTE

    III miejsce - PKN Orlen S.A.
    Audytor 2007: KPMG

Nagrody główne w kategorii Banki i instytucje finansowe:

    I miejsce – BRE BANK S.A.
    Audytor 2007: PricewaterhouseCoopers

    II miejsce – BANK BPH S.A.
    Audytor 2007: KPMG

    III miejsce – BANK PEKAO S.A.
    Audytor 2007: KPMG

Ponadto przyznano wyróżnienia za najlepsze Sprawozdanie Zarządu z działalności spółkom: CIECH S.A. oraz ING BAnk Śląski S.A.
Audytor 2007: DELOITTE________Audytor 2007: KPMG

Za najlepsze zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości spółkom: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. oraz BANK MILLENNIUM S.A.
Audytor 2007: Ernst&Young________Audytor 2007: KPMG

W kategorii Najlepsza wartość użytkowa raportu spółkom: PGNIG S.A. oraz BANK BPH S.A.
Audytor 2007: DELOITTE________Audytor 2007: KPMG

Nagrodę dodatkową za najlepszą prezentację raportu rocznego w Internecie otrzymała spółka PGNIG S.A.
Audytor 2007: DELOITTE

Zespół Audytorów Kapituły Konkursu The Best Annual Report 2007 przyznał dyplom dodatkowy za istotną poprawę jakości sprawozdania finansowego za rok 2007 sporządzonego zgodnie z IFRS dla BANKU PKO BP S.A.
Audytor 2007: Ernst&Young

Ponadto Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przyznało specjalną nagrodę za najlepszy raport roczny dla ORLEN S.A.
Audytor 2007: KPMG

Również Giełda Papierów Wartościowychw Warszawie S.A. przyznała nagrodę specjalną za najlepszą komunikację spółki z inwestorami dla KGHM Polska Miedź S.A.
Audytor 2007: Ernst&Young

Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowały się 34 spółki. Najlepsze przedsiębiorstwo na maksymalną liczbę 100 punktów otrzymało 85,47 pkt. a najlepszy Bank 84,88 pkt.

<<< powrót