Poprzednie edycje

 

Instytut Rachunkowości i Podatków
ogłasza wyniki konkursu na

Najlepszy Raport Roczny za rok 2010
(The Best Annual Report 2010 wg MSSF/MSR).

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała w kategorii Przedsiębiorstwa nagrody główne raportom rocznym następujących spółek:

  • I miejsce - PBG S.A.
  • II miejsce - PGNiG S.A.
  • III miejsce - Grupa Kęty S.A.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała w kategorii Banki i instytucje finansowe nagrody główne raportom rocznym następujących spółek:

  • I miejsce - PKO BP S.A.
  • II miejsce - ING Bank Śląski S.A.
  • III miejsce - Bank Pekao S.A.

Klasyfikacja nagród głównych jest wynikiem sumy średnich ocen poszczególnych zespołów oceniających raporty roczne.

Ponadto Kapituła Konkursu postanowiła przyznać dwie nagrody specjalnie „The Best of the Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku, które w ostatnich latach trzy razy zajmowały pierwsze miejsce w konkursie The Best Annual Report:

w kategorii Przedsiębiorstwa:

  • KGHM Polska MiedźS.A.

w kategorii Banki i instytucje finansowe:

  • BRE Bank S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
Kategoria    Przedsiębiorstwa Banki i instytucje finansowe
NAJLEPSZE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI    Ciech S.A.    PKO BP S.A.

Kategoria    Przedsiębiorstwa    Banki i instytucje finansowe
NAJLEPSZE ZASTOSOWANIE MSSF/MSR    TAURON Polska Energia S.A.    Kredyt Bank S.A.

Z roku na rok odnotowujemy coraz wyższą jakość sprawozdań biorących w konkursie, stąd decyzja o przyznaniu wyróżnień nie była łatwa. Po długich rozmowach zdecydowaliśmy się przyznać wyróżnienia sprawozdaniom finansowym sporządzonym przez Kredyt Bank S.A. oraz Tauron S.A.

W przypadku sprawozdania finansowego Kredyt Banku SA sprawozdań o przyznaniu wyróżnienia zdecydowała przejrzystość prezentacji informacji w sprawozdaniach oraz wysoka jakość ujawnień, w tym przede wszystkim not dotyczących zarządzania ryzykiem, które przez wielu praktyków uważane są za najtrudniejszą część sprawozdania finansowego.

Spółka Tauron jest debiutantem w konkursie. Spółka przedstawiła do konkursu sprawozdanie finansowe będące pierwszym sporządzonym przez Spółkę sprawozdaniem zgodnie z MSSF po ubiegłorocznym debiucie giełdowym, które w sposób przejrzysty i zagregowany pozwala sprawnie ocenić sytuacje finansową spółki, jej wyniki i przepływy.
Kategoria    Przedsiębiorstwa    Banki i instytucje finansowe
NAJLEPSZA WARTOŚĆ UŻYTKOWA RAPORTU    Grupa Kęty S.A.    Bank Zachodni WBK S.A.

Wyróżnienie w kategorii: banki i instytucje finansowe
Bank Zachodni WBK Raport czytelny i dobry w odbiorze. Przejrzyście i rzeczowo przedstawione sprawozdanie finansowe, wsparte elegancko zaprojektowanymi wykresami. Dobrze i starannie opisane relacje inwestorskie oraz przejrzyście przedstawiona struktura akcjonariatu, zgrabnie zaprezentowane notowania wraz z ciekawym komentarzem do zmian kursu akcji.

Wyróżnienie w kategorii: przedsiębiorstwa
Grupa Kęty Bardzo dobra, przejrzysta prezentacja wyników, z dobrze przemyślaną oprawą graficzną. Elegancka i zwięzła analiza sytuacji rynkowej, prezentacja strategii rozwoju do 2015 r. oraz prognozy na 2011 r., a także analiza realizacji strategii w roku sprawozdawczym. Obszerne i klarowne informacje dla akcjonariuszy, dobre sprawozdanie ze stosowania ładu korporacyjnego.
Dodatkowo zespół oceniający wartość użytkową raportów rocznych przyznał już po raz trzeci Nagrodę Specjalną za Najlepszy Raport Roczny w Internecie.
Kategoria    Przedsiębiorstwo
NAJLEPSZY RAPORT ROCZNY W INTERNECIE    Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Nagroda za najlepszą prezentację raportu rocznego w internecie
PKN Orlen Świetna prezentacja raportu rocznego w internecie, wraz z możliwością pobrania danych do analizy. Raport dostępny nie tylko w formie pliku do pobrania lub wydrukowania, lecz również przedstawiony w sposób łatwy do przeglądania bezpośrednio na stronie internetowej. Dostępne liczne tabele, wykresy i prezentacje. Na wyróżnienie zasługuje również doskonale opracowane sprawozdanie ze stosowania ładu korporacyjnego.
Biuro Organizacji Konkursu przyznało Dyplom Uznania dla Pana Rafała Warpechowskiego za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w upowszechnianiu prawidłowej i rzetelnej sprawozdawczości finansowej PKN Orlen S.A.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Małgorzata Gula
Prezes Zarządu Instytutu Rachunkowości i Podatków z zespołem Biura Organizacji Konkursu.

<<< powrót