Poprzednie edycje

 

Instytut Rachunkowości i Podatków
ogłasza wyniki konkursu na
Najlepszy Raport Roczny za rok 2011
(The Best Annual Report 2011 wg MSSF/MSR).

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała w kategorii Przedsiębiorstwa nagrody główne raportom rocznym następujących spółek:

  • I miejsce - PKN Orlen S.A.
  • II miejsce - Grupa Kęty
  • III miejsce - Grupa Lotos

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała w kategorii Banki i instytucje finansowe nagrody główne raportom rocznym następujących spółek:

  • I miejsce - PKO BP S.A.
  • II miejsce - BRE Bank S.A.
  • III miejsce - PZU S.A.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała nagrodę specjalną „The Best of the Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa lub banku, które w ostatnich latach trzy razy zajmowały pierwsze miejsce w konkursie The Best Annual Report:

  • KGHM Polska Miedź S.A.

Kapituła Konkursu przyznała w kategorii Przedsiębiorstwa nagrodę za najlepszy raport roczny w Internecie spółce:

  • KGHM Polska Miedź S.A.

Kapituła Konkursu przyznała w kategorii Banki i instytucje finansowe dwie nagrody ex aequo za najlepszy raport roczny w Internecie spółkom:

  • BRE Bank S.A.
  • ING Bank S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
Kategoria    Przedsiębiorstwa Banki i instytucje finansowe
Najlepsze sprawozdanie
z działalności    Cyfrowy Polsat S.A.    ING Bank S.A.

Cyfrowy Polsat - wyróżnienie za znakomity raport, który zawiera wymagane informacje oraz wiele ujawnień nieobowiązkowych, prezentując działalność spółki i grupy, jej uwarunkowania (zwłaszcza branżowe) oraz efekty. Sprawozdanie z działalności spełnia swój podstawowy cel - jest uzupełnieniem i dopełnieniem sprawozdania finansowego, zawiera opisy, komentarze, dane finansowe i operacyjne, pozwalając lepiej poznać i zrozumieć spółkę.

ING Bank - wyróżnienie za konsekwentnie bardzo wysoką jakość sprawozdania z działalności. W szczególności raport wnikliwie przedstawia działalność Banku i Grupy Kapitałowej, szczegółowo opisuje uwarunkowania makroekonomiczne, dostarcza dobrych wyjaśnień generowanych wyników finansowych. Sprawozdanie GK ING Banku pozwala na lepsze poznanie Grupy, ułatwiając pełniejszą jej ocenę.
Kategoria    Przedsiębiorstwa    Banki i instytucje finansowe
Najlepsze zastosowanie MSS    Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.    Bank Pocztowy S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” za 2011 rok otrzymało wyróżnienie w kategorii zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w konkursie the Best Annual Report 2011 r. Na uwagę zasługuje fakt, że skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” uzyskiwało wysoką ocenę w powyższej kategorii począwszy już od pierwszego roku, kiedy zostało zgłoszone do konkursu. Zasady rachunkowości w tym opis znaczących szacunków i osądów przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały zaprezentowane w sposób przejrzysty, umożliwiający zrozumienie kluczowych kwestii dla oceny działalności Grupy. Są one dostosowane do charakteru Grupy i uzupełnione o szczegółowe zasady specyficzne dla jej działalności. Kapituła konkursu w szczególności doceniła wysoką jakość i przydatność z punktu widzenia odbiorcy sprawdzania finansowego informacji zawartych w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uzyskano odpowiedni dobór informacji tak, aby przedstawić te istotne informacje w sposób przystępny dla czytelnika. Dzięki temu sprawozdanie finansowe jest treściwe, bardzo przejrzyste i zawiera informacje, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej Grupy.

Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za 2011 rok otrzymało wyróżnienie w kategorii zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w konkursie the Best Annual Report 2011 r. Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego za 2011 rok po raz pierwszy zostało zgłoszone do konkursu i mimo, że Bank nie jest spółką publiczną, sporządził sprawozdanie finansowe, które wyróżniało się wysoką jakością. Informacje i zasady rachunkowości w tym opis znaczących szacunków i osądów przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zostały zaprezentowane w sposób przejrzysty, umożliwiający zrozumienie kluczowych kwestii dla oceny działalności Banku. Kapituła konkursu w szczególności doceniła wysoką, jakość i przydatność z punktu widzenia odbiorcy sprawdzania finansowego ujawnień z obszaru zarządzania ryzykiem w szczególności ryzykiem kredytowym, stanowiącym główny obszar działalności Banku. Ujawnienia z obszaru ryzyka kredytowego umożliwiają czytelnikowi ocenę sytuacji finansowej banku przez pryzmat, jakości aktywów, procesu i strategii zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku.
Kategoria    Przedsiębiorstwa    Banki i instytucje finansowe
Najlepsza wartość użytkowa    Tauron Polska Energia S.A.    Kruk S.A.

Spółka Tauron Polska Energia S.A. po raz pierwszy wystartowała w konkursie w ubiegłym roku, uzyskując w tej kategorii wynik w granicach średniej. W tym roku widoczne jest znaczące udoskonalenie raportu marketingowego, a w efekcie - skuteczny pościg za czołówką. Na szczególne wyróżnienie zasługuje omówienie głównych założeń i celów strategicznych oraz bardziej szczegółowe rozwinięcie, w jaki sposób strategia ta była realizowana w ubiegłym roku i jak to się może przełożyć na realizację strategii w latach następnych.

W grupie banków i instytucji finansowych wyróżnienie za najbardziej imponujący debiut otrzymała Grupa Kapitałowa Kruk. Raport został zgłoszony do konkursu po raz pierwszy, a już w ocenach za jakość raportu marketingowego prześcignął niektórych lauretów z lat ubiegłych. Solidnie wykonana praca, z dbałością o klarowność i rzetelność przekazu. Jeżeli ten kierunek zostanie utrzymany, a kolejne raporty będą systematycznie udoskonalane, to można się spodziewać, że poszerzy się krąg instytucji finansowych skutecznie walczących o podium w kolejnych edycjach konkursu.

Wyróżnienia w pozostałych kategoriach:
Kategoria    Przedsiębiorstwa    Banki i instytucje finansowe
Nagroda miesięcznika "Rachunkowość"    Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Wg indeksu WIG 20    PGNiG S.A.
Wg indeksu WIG 40    Kredyt Bank S.A.
Wg indeksu WIG 80    Zelmer S.A.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Małgorzata Gula
Prezes Zarządu Instytutu Rachunkowości i Podatków z zespołem Biura Organizacji Konkursu.

<<< powrót