Poprzednie edycje

 

Instytut Rachunkowości i Podatków
ogłasza wyniki konkursu na
The Best Annual Report 2012

Już po raz ósmy Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu
„The Best Annual Report 2012”.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Gala finałowa odbyła się 18 października Sali Notowań w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne raportom rocznym następujących spółek (kolejno w kategorii przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe):

NAGRODY GŁÓWNE:
I miejsca:    Grupa Lotos S.A.    PZU S.A.
II miejsca:    Tauron Polska Energia S.A.    ING Bank Śląski S.A.
II miejsca:    PGNiG S.A.    Bank PEKAO S.A.

Klasyfikacja nagród głównych jest wynikiem sumy średnich ocen poszczególnych zespołów oceniających raporty roczne.

NAGRODY SPECJALNE THE BEST OF THE BEST:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • PKN Orlen S.A.
 • BRE Bank S.A.
 • PKO BP S.A.

NAGRODY ZA NAJLEPSZY RAPORT ROCZNY W INTERNECIE:
Przedsiębiorstwa Banki i instytucje finansowe

 • Grupa Lotos S.A.    
 • BRE Bank S.A.

Od 5 lat propagujemy raportowanie roczne w Internecie. Nie wszystkie spółki publiczne rozumieją, że Internet jest najszybszym źródłem informacji i podobnie, jak w wersji papierowej raport roczny w wersji elektronicznej powinien być użyteczny dla akcjonariusza i inwestora, czyli powinien zawierać określone treści zaprezentowane przystępnie, z punktu widzenia możliwości, które daje technologia informatyczna. W roku bieżącym mamy prawdziwą „eksplozję” nowych portali finansowych, prezentujących raporty roczne w Internecie w wersji interaktywnej albo interdyscyplinarnej.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:

 • Tauron Polska Energia S.A.    
 • Bank Pocztowy S.A.

2. Za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR dla:

 • Telekomunikacja Polska S.A.

3. Za najlepszą wartość użytkowa raportu rocznego dla:

 • Tauron Polska Energia S.A.    
 • Grupa Kęty S.A.  
 • PZU S.A.

4. Wyróżnienia za raporty roczne w Internecie dla:

 • Impexmetal S.A.    
 • Bank Millennium S.A.

Nagroda miesięcznika "Rachunkowość" powędrowała do:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

za istotny progres doskonaleniu sprawozdania finansowego wg MSSF/MSR.

Wyróżnienie specjalne Akcjonariatu Obywatelskiego
W roku bieżącym mamy laureata, który na przestrzeni 8 lat historii konkursu zdobył najwyższą liczbę punktów (89/100), wykazując najwyższą wartość użytkową dla akcjonariuszy inwestorów. W związku z powyższym została przyznana nagrodę specjalną Akcjonariatu Obywatelskiego, patrona honorowego konkursu.
Nagrodę tę otrzymał:
PKN Orlen S.A.

NEWCONNECT

W tym roku po raz pierwszy został zorganizowany konkurs „The Best Annual Report 2012 dla NewConnect”.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Pani Ewy Jakubczyk-Cały przyznała nagrodę główną raportowi rocznemu spółki:
Nagroda główna     LUG S.A.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia w następujących kategoriach:

1. Za najlepsze sprawozdanie z działalności dla:

 • LUG S.A.

2. Za najlepsze sprawozdanie finansowe dla:

 • DTP S.A.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje

Małgorzata Gula
Prezes Zarządu
Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o.

<<< powrót