Compliance - wytyczne CBA w zakresie programów zgodności. Jak stosować w praktyce ?

Termin: 21.12.2020r.

Czas szkolenia 09:00 - 14:00 / Miejsce: online    

CEL SZKOLENIA 

W październiku 2020r. CBA przedstawiło wytyczne w zakresie programów zgodności. Jest to kolejne ważne wydarzenie w zakresie tworzenia rozwiązań wzmacniających systemy kontrolne w instytucjach. Warto je analizować również w kontekście innego tego typu wydarzeń jak na przykład przyjęcia dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów. 

Co to oznacza dla kierowników jednostek? Jak się przygotować do tych zmian? Na te, i wiele innych pytań, odpowiedzi udzieli doświadczony audytor, który od wielu lat wdraża systemy przeciwdziałania nadużyciom.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowników zajmujących stanowiska narażone na zagrożenie korupcją, a także kierowników w sektorze publicznym i prywatnym, koordynatorów systemów antykorupcyjnych, doradców ds. etyki, pełnomocników systemu zarządzania oraz audytorów i kontrolerów.  

PROGRAM SZKOLENIA 

I. Program zgodności (compliance) w jednostkach sektora publicznego.

 • co to jest zgodność i co to jest program zgodnośći ?  
 • dlaczego warto zająć się zgodnością ?   
 • programy zgodności, a inne rozwiązania w zakresie systemu kontroli wewnętrznej jednostki
 • jak tworzyć i wdrażać programy zgodności - analiza przypadków    

​​II.Komponent 1 : Zaangażowanie kierownictwa.

 • jak należy odczytywać oczekiwania CBA ?
 • co powinien zawierać program zgodności w zakresie zaangażowania kierownictwa? 
 • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie zaangażowania kierownictwa
 • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błedy 

III.Komponent 2 : Zintegrowanie zgodności z misją.

 • jak należy odczytać oczekiwania CBA?
 • co powinien zawierać program zgodności w zakresie zintegrowania zgodności z misją?
 • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie zintegrowania zgodności z misją
 • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

IV. Komponent 3: Kompetencje i zadania pracowników ds. zgodności.

 • jak należy odczytywać oczekiwania CBA ?
 • co powinien zawierać program zgodności w zakresie kompetencji i zadań pracowników  ds. zgodności ?
 • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie kompetencji i zadań pracowników ds. zgodności ?
 • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

V. Komponent 4 : Monitorowanie i ocena zgodności.

 • jak należy odczytywać oczekiwania CBA ?
 • co powinien zawierać program zgodności w zakresie monitorowania i oceny zgodności?
 • praktyczne aspekty wdrożenia w zakresie monitorowania i oceny zgodności? 
 • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

VI. Komponent 5 : Szkolenie.

 • jak należy odczytywać oczekiwania CBA ?
 • co powinien zawierać program zgodności w zakresie szkolenia ?
 • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie szkolenia
 • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

VII. Komponent 6 : Kluczowe kompetencje. 

 • jak należy odczytywać oczekiwania CBA ?
 • co powinien zawierać program zgodności w zakresie kluczowych kompetencji?
 • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie kluczowych kompetencji
 • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

VIII. Komponent 7: Ocena ryzyka.

 • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
 • co powinien zawierać program zgodności w zakresie oceny ryzyka?
 • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie oceny ryzyka
 • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

IX. Komponent 8: Skuteczna samoocena.

 • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
 • co powinien zawierać program zgodności w zakresie samooceny?
 • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie zaangażowania samooceny
 • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

X. Komponent 9: Sankcje.

 • jak należy odczytywać oczekiwania CBA?
 • co powinien zawierać program zgodności w zakresie sankcji?
 • praktyczne aspekty wdrożenia programu w zakresie sankcji
 • studium przypadku: dobre przykłady i najczęstsze błędy

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy szkoleniowej - uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania)

 

Kontakt: 

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aneta Mielecka

tel. (22) 46-49-718

fax (22) 46-49-752 

e-mail: aneta.mielecka@irip.pl